Resultaat aanpak jeugdwerkloosheid vaag

Foto ANP

Het is gissen in hoeverre de aanpak van de jeugdwerkloosheid door het kabinet is geslaagd. In totaal zijn de afgelopen twee jaar 32.000 jongeren geplaatst in banen, leerwerkplekken en stages, maakt vertrekkend ambassadeur Aanpak Jeugdwerkloosheid Mirjam Sterk vandaag bekend. Maar dat totaalcijfer moet “met terughoudendheid” worden bezien, volgens de eindrapportage.

Sterk, oud-Tweede Kamerlid voor het CDA,  werd in april 2013 voor twee jaar aangesteld door het kabinet om de jeugdwerkloosheid tegen te gaan. Het kabinet heeft 50 miljoen euro uitgetrokken voor de aanpak, waarvan de helft naar de regio’s ging. De regio’s legden zelf de andere helft bij.

 

Resultaten zijn niet te wegen

In tweederde van de 35 ‘arbeidsmarktregio’s’ in Nederland hebben jongeren het aantal beoogde banen daadwerkelijk gevonden. Maar eenderde van de regio’s heeft zichzelf nooit een doel gesteld of de cijfers niet uitgesplitst, staat in een voetnoot. Hierdoor zijn de resultaten in deze twaalf regio’s niet te wegen. Ook zijn de data van alle regio’s niet goed te vergelijken en zijn sommige regio’s nog niet klaar, staat in het rapport.

Het beoogde aantal banen bij leerbedrijven zou voor driekwart zijn gehaald. Stageplekken en werktrajecten voor jongeren zijn volop gevonden.

 

In een interview in NRC Handelsblad vandaag zegt Sterk dat de aanpak van de jeugdwerkloosheid per regio sterk verschilt.

“Bij een aantal regio’s lag het ook helemaal stil (…) Ik denk dat de regio’s die geen doelstelling hadden, deze ook nog niet goed in beeld konden brengen. Ik  zeg niet dat dat goed is, ze zouden dat moeten kunnen.”

Om welke regio’s het gaat, wil ze niet zeggen.

‘Daling komt door economie’

Volgens het CBS is de daling van het het aantal werkloze jongeren in de laatste twee jaar (van 180.000 naar 154.000) goed te verklaren met de economische conjunctuur. Het actieprogramma rond jeugdwerkloosheid is niet terug te zien in de statistieken, zegt hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen. “Je weet niet of ze anders ook een baan hadden gevonden.”

Het verbaast Sterk niet dat het kabinetsbeleid niet direct in de statistieken is terug te zien. ”Dat zal voor een deel absoluut zo zijn.”

“Ik heb altijd gezegd: je moet mijn rol niet overschatten, maar ook niet onderschatten. We hebben echt heel wat gedaan om plekken te creëren. Je kunt allerlei gesubsidieerde Melkertbanen creëren, maar dat wilde ik niet. Was ook geen geld voor.”

Lees het hele interview vandaag in NRC Handelsblad
    • Eppo König