Philips als grootimporteur

De kans dat Philips nog met succes een vergoeding van de Europese Unie kan claimen wegens antidumpingmaatregelen die Brussel in 2007 trof tegen de invoer van speciale lampen (CFL-i’s) uit China, Vietnam, Pakistan en de Filippijnen, is opnieuw kleiner geworden.

De maatregelen dateren uit 2002 en golden voor vijf jaar. Na afloop besloot de EU, op aandrang van de concurrenten Osram en GE Hungary, tot verlenging van de sancties met een jaar. Philips was daar tegen, als grootimporteur van deze lampen, maar zijn klacht werd in 2013 door het Gerecht van de EU afgewezen. In hoger beroep adviseerde advocaat-generaal Yves Bot het Europees Hof vorige week de afwijzing zo te laten.

De sancties hadden volgens Philips alleen verlengd mogen worden als zijn concurrenten meer dan 50 procent van de Europese markt van deze lampen in handen hadden gehad. Aangezien Philips alleen al 52 procent van de markt bestreek, was aan die eis niet voldaan.

Advocaat-generaal Bot concludeerde echter dat een dergelijke minimumgrens helemaal niet in de Europese verordening staat en dat Philips’ klacht berust op „een onjuiste opvatting”. Zijn conclusie geldt als zwaarwichtig advies aan het Hof, dat over enkele maanden definitief beslist.