Brieven

Illustratie

Gevangenen wel opnemen

President Obama heeft de Nederlandse regering gevraagd om twee gevangenen uit Guantanamo Bay in Nederland op te nemen. Ik vind dat de Nederlandse regering dit moet toezeggen.

Het functioneren van de gevangenis in Guantanamo Bay is natuurlijk een grove schending van de rechtsstaat en de internationale rechtsorde geweest. Maar daar kun je Obama niet op afrekenen, omdat Guantanamo Bay onder zijn voorganger George W. Bush is gestart. Dat dit nog niet gebeurd is, is grotendeels te wijten aan het verzet van de Republikeinen in het Amerikaanse Congres, die niet willen dat de vrijgelaten gedetineerden in de Verenigde Staten worden opgenomen. Inmiddels hebben vele landen zich bereid getoond een deel van de 649 vrijgelaten gevangenen op te nemen waaronder 15 van de 28 lidstaten van de EU. Zij hebben 55 gedetineerden opgenomen of toegezegd dit te doen. Nederland schittert tot nu toe door afwezigheid.

Het zou Nederland sieren als het ter ondersteuning van de positieve intenties van Obama’s beleid zou ingaan op het Amerikaanse verzoek om twee gevangenen op te nemen.

Voormalig fractievoorzitter van D66

Holleeder

Had me even gevraagd

In het stuk van Jan Meeus over zijn interview met Astrid Holleeder (28/3) word ik twee keer genoemd op dubieuze wijze.

Eerst schrijft Meeus dat Astrid Holleeder mij ‘niet van harte’ te woord heeft gestaan voor mijn boek Holleeder, De jonge jaren. Want, aldus Peter de Vries via Meeus, ‘het moest van Willem’. Holleeder zou zijn zus dus vanuit de gevangenis in mijn armen hebben gedreven. Verderop in het stuk staat dat Holleeder na zijn vrijlating een ‘knuffelcrimineel’ werd ‘omdat hij dat wilde’, volgens zus Astrid. ‘Een tv-interview bij Collegetour [..] en het boek over zijn jeugd van Auke Kok.’ Door deze opmerkingen lijkt het of mijn boek het product was van het manipulerende monster Holleeder.

De feiten zijn gelukkig anders. Ik heb Holleeder mijn plannen meegedeeld en die uitgevoerd in volstrekte onafhankelijkheid, zonder dat hij de tekst voor publicatie te zien heeft gekregen. En Astrid Holleeder? Die heb ik tijdens de research maandenlang moeten bestoken met telefoontjes, emails en brieven voordat ze eindelijk toestemde in achtergrondgesprekken.

Het vreemde is dat Meeus de loze beweringen in zijn stuk niet bij mij heeft gecheckt.

Auke Kok Schrijver en journalist

Cockpit

Laat piloten aan het woord

Wet van Murphy: Anything that can go wrong, will go wrong. If there’s more than one way to do a job and one of those ways will end in disaster, then somebody will do it that way.

Als gezagvoerder Boeing 777 moet ik de waarheid van deze stelling constateren. Met verbazing volg ik de discussie over het wel of niet hebben van 2 piloten in de cockpit. De media en de publieke opinie zijn ermee aan de haal gegaan. En het gaat niets oplossen. Persoonlijk vind ik dat als wij niet meer te vertrouwen zijn, wie dan wel?

Enige kanttekening bij de ‘gesloten cockpitdeur’ is dat ik als gezagvoerder/baas van het vliegtuig toestemming moet vragen om terug in mijn kantoor te komen.

Dat is verkeerd. Gezagvoerders worden het meest gecontroleerd op hun competenties. Het wordt tijd om deze deurprocedure te heroverwegen en met zinnige aanpassingen te komen. Laat de piloten aan het woord, laat hen met oplossingen komen. Niet de mensen achter een bureau.

Rob de Vries Gezagvoerder B777 KLM

Correcties en aanvullingen

En hij heet Sebastien

Basisinkomen, wie doet dan nog het vuile werk? (30/3, p. 16) is geschreven door Sebastien (niet Sabastian) Valkenberg.