Bezorgde katholieken stappen naar de paus

Kardinaal Eijk is bezig het aantal parochies fors te verkleinen. Katholieken zijn bezorgd. Ze vrezen „onheil” en stappen naar paus Franciscus.

Kardinaal Wim Eijk. Foto ANP

Ruim 12.000 bezorgde Nederlandse rooms-katholieken hebben een noodkreet aan paus Franciscus ondertekend. Daarin uiten zij hun zorg over „het catastrofale proces dat zich voltrekt in de Nederlandse kerkprovincie” waarin kardinaal Wim Eijk wat hen betreft het voortouw neemt.

Tientallen van hen gaan morgenochtend naar de ambtswoning van kardinaal Eijk in Utrecht om hem die noodkreet inclusief alle handtekeningen en reacties – ruim negentig pagina’s in totaal – aan te bieden. Voor ze aanbellen, zingen ze gezamenlijk een lied en is er een toespraak.

Hoewel de noodkreet primair aan paus Franciscus gericht is, willen de bezorgde katholieken Eijk eerst de tijd geven er op te reageren voor zij het boekwerk naar Rome opsturen. Wel hebben zij het document vast in zijn geheel in het Engels laten vertalen en bereiden zij een reis naar Rome voor om er zeker van te zijn dat hun noodkreet uiteindelijk op de juiste plekken in het Vaticaan terechtkomt en gelezen kan worden. De noodkreet stelt dat katholieke geloofsgemeenschappen verdwijnen als gevolg van een beleid van centralisatie en kerksluitingen. Hij sluit af met: „Daarmee staat het zielenheil van grote aantallen gelovigen op het spel. Wij vragen u: help ons dit onheil af te wenden.”

In het aartsbisdom Utrecht is de voorbije jaren het aantal van 326 parochies flink verkleind. Door fusies zijn er nu nog 48. Eijk acht dit nodig wegens het dalend aantal priesterroepingen en kerkgangers, en groeiende financiële nood.

De komende tien jaar verwacht Eijk dat het aantal parochies nog verder daalt, tot er twintig over zijn, met elk één kerk. Er zouden dan driehonderd kerken sluiten. Ongeveer een kwart van de Nederlanders noemt zich rooms-katholiek, maar slechts één op de twintig bezoekt vaker dan eenmaal per maand een katholieke kerkdienst.

De noodkreet is de derde actie van bezorgde katholieken dit jaar. Eerder ondertekenden 93 gepensioneerde priesters, pastoraal werkers en parochiemedewerkers een petitie waarin zij het artikel De verwoesting van een bisdom: het masterplan van kardinaal Eijk van emeritus hoogleraar praktische theologie Jozef Wissink onderschreven. Vlak daarna brachten tachtig bezorgde gepensioneerde professoren en bestuurders een manifest naar buiten waarin zij op basis van tal van cijfers betoogden dat Eijks fusiebeleid en dwingende regels voor kerkvieringen zorgen voor een leegloop van de rooms-katholieke kerk.

Het bisdom laat weten op de hoogte te zijn van de komst van de bezorgde katholieken met hun noodkreet. „Er zal zeker iemand de deur opendoen om het document aan te nemen”, zegt een woordvoerder. Een inhoudelijke reactie namens het bisdom zal later volgen.

    • Esther Wittenberg