Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Immigratie

IND zet extra mensen in voor groeiend aantal nareisaanvragen

De IJsselhallen in Zwolle waar plaats is voor 400 vluchtelingen.
De IJsselhallen in Zwolle waar plaats is voor 400 vluchtelingen. Foto ANP / Vincent Jannink

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) gaat de komende tijd honderd extra medewerkers inzetten vanwege het stijgend aantal nareisaanvragen. Gezinsleden van door ons land opgenomen Syriërs willen zich zo vaak bij hun familielid hier voegen, dat met de huidige bezetting het aantal verzoeken niet bij te benen is. Dat maakte hoofddirecteur Rob van Lint van de IND vandaag bekend bij de presentatie van de jaarcijfers.

Gezinsleden van met name Syrische asielzoekers hebben volgens het IND de afgelopen periode veel meer aanvragen gedaan om naar Nederland te komen. Deze groep kan namelijk binnen drie maanden nadat vader of moeder een vergunning heeft gekregen, een aanvraag indienen om ook naar Nederland te komen. Gezien de situatie waarin veel achtergebleven gezinsleden nu in Syrië of in de vluchtelingenkampen verkeren, hield de IND er al rekening mee dat veel gezinsleden ook daadwerkelijk een nareisverzoek zouden indienen.

Veertig werknemers

Op dit moment worden wekelijks ongeveer 700 nareisaanvragen gedaan. Deze sterke stijging heeft ertoe geleid dat de het aantal nareisverzoeken dat bij de IND nu op behandeling wacht, is opgelopen tot 12.000 zaken. Met de extra inzet van personeel verwacht de IND bij gelijkblijvende aantallen de wachttijden voor afhandeling van nareisaanvragen in de loop van 2015 weer te hebben teruggebracht. Het personeel dat zich bij de IND bezighoudt met nareiszaken bestaat normaliter uit veertig werknemers. Vanwege de verhoogde instroom, is dit aantal vorig jaar al uitgebreid tot honderd medewerkers. Nu komen er daar dus nog eens honderd bij.