Uitstel raakt ABN zelf niet

Het uitstel van de beursgang maakt helemaal niets uit voor ABN Amro. Ik vroeg mij eerlijk gezegd toch al af wat het nut was van een beursgang zonder de uitgifte van nieuwe aandelen. De gang naar de beursvloer geeft een bedrijf de mogelijkheid om geld op te halen, daarvoor is de beurs er. Met het kapitaal kan een onderneming het eigen vermogen versterken, het kan gebruikt worden om plannen mee te financieren en om bijvoorbeeld de kredietverlening weer op het oude peil te brengen. De beurs is er in de eerste plaats om nieuw kapitaal op te halen (wat gezien de kapitaalsstructuur van banken wenselijk is) en in tweede instantie om vraag en aanbod naar aandelen bijeen te brengen. Aangezien bij een herplaatsing van aandelen, zoals bij ABN Amro, de opbrengst naar de Nederlandse overheid zou gaan, is er geen directe consequentie voor de bank – wel uiteraard voor de staat.