Het betrekken van de burger is een unieke en radicale aanpak

In mijn dissertatie (1978) besprak ik onder meer het belang van het beïnvloeden van het beleid betreffende wetenschap en techniek door publieksgroepen. Ik sprak van ‘radiale voorlichting’ van publieke naar besloten wetenschap.

In het interview ‘Roept-u-maar’ als leidraad voor de wetenschap (Wetenschapsbijlage, 14-15 maart), bijna 37 jaar later dus, lees ik dat het per 1 april 2015 mogelijk is om via de website www.wetenschapsagenda.nl een burgervraag in te sturen voor de Nationale Wetenschapsagenda, die naar schatting uit tien geselecteerde thema’s zal bestaan.

Deze Nederlandse aanpak is uniek en radicaal. Hij gaat verder dan ik me in 1978 voorstelde. Ik stelde me de ‘radiale’ beïnvloeding voor via publieksgroepen, maar nu kun je ook als individu ageren.

Mij lijkt het raadzaam en wellicht doeltreffender als vooral groepen zich voorbezinnen en dan gemeenschappelijk hun suggestie insturen.