Niet voorspelbaarheid, maar mate van invloed bepaalt ons geluksgevoel

In het artikel over het geluksonderzoek door Ruut Veenhoven wordt gesteld dat ons geluksniveau en de kwaliteit van de overheid een zeer sterk verband laten zien (23/3).

„Waar ambtenaren een voorspelbaar klimaat creëren, kunnen mensen hun eigen plan trekken en zijn ze minder afhankelijk van familie.”

Niet zozeer een voorspelbaar klimaat maar of we invloed hebben op ons leven en onze buurt bepaalt ons geluk. Invloed op lokaal overheidsbeleid speelt daarin een rol.

Kan ik gemakkelijk in contact komen met ambtenaren of wijkprofessionals? Is er voldoende flexibiliteit binnen de regelgeving? Maar vooral: heb ik een netwerk in mijn buurt dat ik kan aanspreken en inzetten als dat nodig is?

Waar mensen hun buurtgenoten en hun ambtenaren kennen, blijken mensen zich veiliger te voelen, stijgt het vertrouwen, de buurteconomie, het welzijn en de sociale cohesie. Tegelijkertijd dalen de kosten voor beheer en (geestelijke) gezondheidszorg: de wachtkamer bij de huisarts zit halfvol met mensen die eenzaam zijn.

Ons geluksniveau hangt af van verbindingen met mensen; verbindingen met ons buurtnetwerk en onze ambtenaren. Die verbindingen zijn nodig om ons leven en onze leefomgeving te beïnvloeden. Dat maakt ons minder afhankelijk.

De noodzakelijke transitie naar een participatiesamenleving begint derhalve bij het goed toegankelijk en transparant maken van de lokale overheid.

Oprichter BUURbook.nl, Rotterdam