Deze toestand is niet normaal

Er is steeds minder geweld op straat. En daarom is het een probleem geworden. Omdat we er niet aan gewend zijn. We kunnen er niet mee omgaan. Vroeger gaf je een klap terug en je dacht er niet meer over na. Nu schopt een klap je leven in de war. Wat is normaal?

Pas een jaar of tien geleden gingen biologen de verhalen van 18de-eeuwse zeelieden serieus onderzoeken en pas toen kwamen ze er achter hoe onvoorstelbaar veel kleiner het zeeleven sindsdien is geworden. Voordien wist iedere generatie biologen wel dat er steeds minder vissen in de zee zwommen, maar onwillekeurig beschouwde iedere bioloog de toestand uit zijn eigen jeugd als normaal. Maar dat was al lang een gedegenereerde, leeggeviste toestand.

Omdat we nu leven in een tijd van snelle technologische vooruitgang, weten de meeste mensen wel dat vroeger de auto’s slechter waren, de vliegtuigen kleiner en dat er ooit veel minder televisiezenders waren. En er was geen internet! Toch waren de mensen niet dom en echt niet altijd ongelukkig.

De waarheid is dat zelfs in de techniek de meeste moderniteiten al ruim honderd jaar oud zijn. Fotografie, film, radio, motoren, vliegtuigen. Er zijn al een paar generaties gestorven die niet meer weten hoe het is daar zonder te leven. Maar óóit was er geen asfalt, geen elektriciteit, geen parlement en zelfs geen geschreven taal. En al helemaal geen Rechten van de Mens.

Wie niet weet hoe mensen vroeger leefden, denkt dat alles van nu normaal is. En onveranderlijk.

Dat is gevaarlijk omdat zoals wij hier nu leven, democratisch en welvarend, verre van normaal is. En het is dom, omdat we dan niet weten hoe gevarieerd het menselijke patroon kan zijn. Juist in een tijd waarin de verschillende culturen steeds meer naar elkaar groeien is dat belangrijk. De Moderne Westerse Mens is niet vanzelfsprekend. Wij zijn niet normaal.