Opinie

    • Ilja Leonard Pfeijffer

Het is een echte traditionele VVD-oplossing

De VVD wil geen verdrinkende immigranten meer. Om dat te realiseren, wil de partij de Europese grenzen sluiten. Een slecht plan, volgens Ilja Leonard Pfeijffer.

De VVD is een menslievende partij. Zij is zeer begaan met het lot van de bootvluchtelingen. ‘De VVD wil niet langer machteloos toekijken hoe mensen dagelijks verdrinken in de Middellandse Zee’, zo staat te lezen op haar site, waar de migratienota wordt toegelicht. De nota moet een oplossing bieden voor dit schrijnende probleem. ‘Het huidige Europese migratiesysteem is onhoudbaar’, zegt Kamerlid Malik Azmani, de opsteller van de nota. ‘Het jaagt mensen in de handen van de smokkelaars die daar grof geld aan verdienen.’ De alarmklok wordt geluid. ‘Het is vijf voor twaalf.’ De oplossing die de VVD heeft bedacht, is om de grenzen van de Europese Unie volledig te sluiten. Alleen Europeanen mogen nog asiel aanvragen in Europa. Al die Afrikanen, Syriërs en Afghanen moeten worden opgevangen ‘in de regio’, zoals dat heet in het jargon van de beleidsmakers. Gelukszoekers moeten worden ontmoedigd. Die willen we hier niet hebben.

Het is de menslievendheid van de negentiende-eeuwse karikatuur van de kapitalist op Kerstavond. Die, wanneer het bitterkoud is buiten, met een bolknak in zijn dikke hoofd, de deuren en luiken van zijn riante woning sluit, omdat hij zo begaan is met het lot van een gelukszoeker. Zoals het arme meisje met de zwavelstokjes buiten in de sneeuw, dat anders op het idee zou kunnen komen om aan te bellen om een bete broods te vragen. Het is, kortom, een echte, traditionele VVD-oplossing, dat moet je ze nageven.

Voor het schrijven van mijn roman La Superba, waarin migratie een belangrijk thema is, heb ik verschillende bootvluchtelingen en zogenaamde illegalen gesproken en uitgebreid research gedaan naar de achtergronden en verhalen van honderden anderen. Als zij iets gemeen hebben, is het de onvoorstelbare wanhoop die hen ertoe heeft gedreven om de onmenselijke odyssee te ondernemen naar de belofte van een beter leven elders. Die zogenaamde gelukszoekers zijn zo desperaat dat zij bereid zijn hun eigen leven op het spel te zetten. Zij laten zich niet tegenhouden door wetten die wij bedenken om hen te ontmoedigen. En hoe strenger de grenscontroles, hoe groter de behoefte aan mensensmokkelaars. Het voornemen om de buitengrenzen van de Unie volledig af te sluiten is pas echt een cadeau voor de georganiseerde misdaad die zich heeft gespecialiseerd in human trafficking.

Als VVD-kamerlid Azmani de grenzen wil sluiten, zullen de wanhopige vluchtelingen des te meer handelen naar de woorden van zijn partijgenoot, premier Rutte, die een simpel advies had voor niet-westerlingen die zich voelen buitengesloten: ‘Je moet je invechten.’

Er is geen oplossing voor de massale migratie naar Europa. Ze zullen blijven komen. Het enige dat we kunnen doen, is zorgen dat ze niet verdrinken en hen hier een menswaardig bestaan bieden.

    • Ilja Leonard Pfeijffer