Holland Casino betaalt 8 miljoen aan bonus

Foto Peter Brom

De werknemers van Holland Casino krijgen gezamenlijk een eenmalige uitkering van 7,8 miljoen euro. Dat blijkt uit het gisteren gepubliceerde jaarverslag over 2014. Dat bedrag is enorm in verhouding tot de 12 miljoen euro winst. In de CAO van de staatsdeelneming is een ‘resultaatafhankelijke uitkering’ afgesproken van 2,5 procent van het salaris. Maar Holland Casino-medewerkers ontvangen over 2014 een uitkering van liefst 8 procent. In de CAO staat namelijk dat de uitkering oploopt naarmate de begrote winst afwijkt van de uiteindelijke winst. De staatsdeelneming moet nu dus 7,8 miljoen euro neerleggen omdat de begroting van 2014 er 45 procent (ofwel 5 miljoen euro) naast zat.

    • NRC