OM wil hogere straffen eisen voor klanten minderjarige prostituees

Bijna elk parket is bezig met strafzaken rondom prostitutie door minderjarigen.

In Limburg kwamen de afgelopen maanden twee zedenzaken aan het licht waarbij minderjarige meisjes door zogeheten loverboys werden geprostitueerd. Maar niet alleen in Limburg lopen loverboyzaken. Vrijwel elk arrondissementsparket van justitie is wel bezig met een zaak waarbij minderjarige meisjes geprostitueerd zijn. In Amsterdam lopen vier zaken, in Rotterdam drie.

De traditionele loverboy was knap en had een snelle auto. Hij hing maanden rond bij een school om zijn slachtoffer voor zich te winnen. De moderne loverboy werkt op internet. Op sociale media als Facebook en Tinder zoekt hij meisjes die hij voor zich kan winnen om ze vervolgens te prostitueren.

„Loverboys hoeven er niet meer goed uit te zien en ze hoeven geen vlotte babbel meer te hebben”, zegt Jean Custers, expert mensenhandel bij politie Rotterdam. „Wat ze vooral goed moeten kunnen is communiceren via chatboxen. En dat kunnen ze. Binnen een paar dagen hebben ze een vertrouwenssituatie gecreëerd met een meisje.”

Als dat vertrouwen er eenmaal is, gaat het snel. Custers: „Dan gaan meisjes vrij snel over tot seksuele handelingen. Ze laten hun borsten zien voor de webcam en sturen naaktfoto’s als de loverboy daar om vraagt. Zij denken dat hij gevoelens voor hen heeft, maar ondertussen maken ze zichzelf chantabel.” Op het moment dat de loverboy het meisje de prostitutie in probeert te krijgen, kan hij dreigen de foto’s online te verspreiden.

Ook ogenschijnlijk onschuldige foto’s zijn riskant, zegt Warner ten Kate, officier van justitie bij het Landelijk Parket. „Voor meisjes uit strenge christelijke of islamitische gezinnen kan een selfie met de loverboy al voldoende zijn om hen te chanteren. In dat soort gezinnen is voor het huwelijk met jongens omgaan onacceptabel. Als de loverboy dreigt die foto aan haar ouders te laten zien, zal het meisje makkelijk meewerken.”

De meisjes worden niet alleen geronseld maar ook aangeboden op internet. De loverboy maakt voor haar een account aan op reguliere sekssites, waarmee zij zichzelf aanbiedt als prostituee. „Het is pure exploitatie”, zegt Ten Kate. Vijftig tot tachtig klanten, zoals bij de loverboy zaak in Hotel Valkenburg, is geen uitzondering. „Een reguliere prostituee heeft wel eens tien klanten per dag”, zegt Ten Kate. En bovendien: „Die loverboys zijn alleen maar uit op geld. Wat hen betreft is elke klant mooi meegenomen.”

Sekssites zijn bron

Voor de politie zijn de sekssites de belangrijkste bron om loverboyslachtoffers op het spoor te komen. Verdachte advertenties zijn volgens Custers niet moeilijk te herkennen. „Als een meisje aangeeft zeven dagen per week, vierentwintig uur per dag beschikbaar te zijn, is dat wel vreemd. Zeker als er ook nog bij staat dat haar ‘vriend’ of ‘chauffeur’ de telefoon voor haar op zal nemen.”

Ten Kate wil een stapje verder gaan in het online politieonderzoek. Als het aan hem ligt, wordt het voor rechercheurs mogelijk om privégesprekken op chatboxes en sociale media af te tappen. „Nu kunnen we alleen kijken naar het openbare aanbod op sites en daarop ageren. We kunnen de slachtoffers opvangen en de loverboys en klanten straffen. Het zou beter zijn, en sneller, als we bij verdenking van strafbare feiten direct chatgesprekken kunnen meelezen.”

Loverboys worden door het Openbaar Ministerie als mensenhandelaren gezien en ook als zodanig aangeklaagd. De richtlijn voor de strafeis tegen mensenhandelaren is één tot vier jaar gevangenis. Voor klanten van minderjarige prostituees is nog geen richtlijn. Begin dit jaar kreeg een 30-jarige man twee dagen cel en een taakstraf van 120 uur wegens seks met een minderjarige prostituee. Bij een soortgelijke zaak kreeg een 43-jarige man één dag en 180 uur taakstraf.

Het verweer van de klanten van minderjarige prostituees is volgens Ten Kate altijd hetzelfde: „Ik wist niet dat ze zo jong was, het was maar één keer, het was maar vijf minuten.” Het OM is nu bezig richtlijnen op te stellen voor het straffen van de klanten van minderjarige prostituees. Met vaststaande richtlijnen wil Ten Kate een einde maken aan hun relatief lage straffen. „Bij verkrachting van een minderjarige straffen rechters veel hoger. Dat is scheef. Hier is een minderjarige evengoed het slachtoffer.”

Belediging en witwassen

Voor officiers zijn richtlijnen een kader waarbinnen zij hun strafeis bepalen. Voor elk regelmatig gepleegd delict zijn richtlijnen opgesteld, van belediging (150 euro boete tot zestien dagen cel – afhankelijk van onder meer of de belediging door derden gehoord is) tot witwassen (vijftig uur taakstraf tot vier jaar cel – afhankelijk van onder meer de grootte van het bedrag).

Binnen de richtlijnen voor het straffen van klanten van jeugdprostituees zal het OM twee categorieën onderscheiden. In de eerste categorie gaat het om het ‘uitkleden’ en ‘gedeeltelijk naakt tonen’ door een minderjarige – bijvoorbeeld bij webcamseks. Daarop zou volgens het OM één tot zes maanden cel moeten staan. Op de tweede categorie, het ‘seksueel binnendringen’ van een minderjarige, zou volgens het OM zes tot vijftien maanden moeten staan.