Vandaag uitspraak

In deze rechtszaken is V&D nu verwikkeld

Foto ANP
Update: Warenhuisketen V&D moet de volle huurprijs betalen voor het winkelpand in Hengelo. Dat heeft de kantonrechter in Enschede geoordeeld in het kort geding dat verhuurder Mondia Investments had aangespannen.

En weer is het een spannende dag voor V&D. Vandaag besluit de rechtbank in Enschede of Mondia Investments, eigenaar van het V&D-pand in Hengelo, tijdelijk genoegen moet nemen met minder huur.

Het is een van de rechtszaken waar de warenhuisketen in verwikkeld is. Een faillissement mag voorlopig zijn afgewend, maar V&D is nog niet uit de ellende. V&D lijdt al decennia verlies, naar eigen zeggen mede doordat de huur- en loonlasten te hoog zijn. En dus moeten die omlaag.

Onder grote druk en na felle protesten ging het merendeel van de vastgoedeigenaren akkoord met een reddingsplan, waarin staat dat V&D zes maanden slechts 43 procent van de huur betaalt. De overige 57 procent stort V&D op een aparte rekening. Dit plan zou V&D 24 miljoen euro opleveren.

Het geld komt na zes maanden vrij. Als V&D voor die tijd toch failliet gaat, krijgen de verhuurders de hele huur uitgekeerd. Maar enkele van de ruim vijftig verhuurders hebben de overeenkomst niet getekend en eisen dat V&D gewoon de volledige huur betaalt. Dit scheelt circa 1,7 miljoen euro. Om welke V&D-filialen gaat het?

1. Hengelo

Mondia ziet dus niets in lagere huuropbrengsten. Want, zo zei advocaat Joop Deveer tijdens de rechtszitting: “Afspraken moeten worden nagekomen.” Bovendien had Mondia vorig jaar bij de contractverlenging al ingestemd met een lagere huurprijs, zei hij. “Mondia wordt op deze manier twee keer gepakt.”

V&D-advocaat Willem Jan van Andel hamerde er juist op dat Mondia “zijn verantwoordelijkheid niet heeft willen nemen, terwijl het overgrote deel van de verhuurders de noodzaak daartoe wél heeft ingezien”. Zonder huurverlaging was V&D al failliet geweest, zei hij.

“En dan was de schade voor Mondia vele malen groter geweest dan het offer dat nu gevraagd wordt. Dan had Mondia met jarenlange leegstand moeten kampen.”

Mondia is helemaal niet verplicht om bij te dragen aan het reddingsplan, zei Deveer.

“Die verantwoordelijkheid waar u het steeds over heeft, die kennen we niet in het recht. Dit is de wereld op z’n kop. De verhuurder wordt gedwongen het ondernemersrisico van V&D te delen. De dader wordt het slachtoffer, en andersom.”

2. Den Bosch, Sittard en Heerlen

De rechter in Den Bosch luisterde onlangs urenlang naar de juridische strijd tussen V&D en vastgoedbeheerder Metroprop, eigenaar van de panden in Den Bosch, Sittard en Heerlen. Maar een uitspraak doen, hoeft hij vooralsnog niet. Drie uur na de start van het kort geding kwamen de partijen overeen dat zij tóch nog eens met elkaar in gesprek gaan buiten de rechtszaal.

“Er is een openingetje”, sprak V&D-advocaat Willem Jan van Andel hoopvol in de wandelgangen.

Alle 63 vestigingen van V&D in Nederland:

3. Den Helder

Dan is er nog één verhuurder over die “dwarsligt”, zoals V&D dat noemt. Die partij, Komen Vastgoed Beheer, ging nog een stap verder en vroeg het faillissement aan van V&D. Maar dat werd vorige week door de rechtbank in Amsterdam afgewezen.

Het vonnis van de Amsterdamse rechtbank

Afgewezen faillissementsaanvraag V&D

De eigenaar van het V&D-filiaal in Den Helder probeerde zo achterstallige huur terug te vorderen. Maar de rechter vindt dat V&D niet opgehouden heeft te betalen, nu de huurkorting op een aparte rekening is gestort. V&D heeft tijdens de zaak toegezegd Komen Vastgoed alsnog te betalen, als het nog lopende korte gedingen van verhuurders Mondia en Metroprop verliest.

De reputatie van V&D op social media, zoals gemeten door Coosto: overwegend negatief, met de grootste dip op de dag dat het bedrijf aan bod kwam in de talkshow Jinek:

En dan zijn er nog de vakbonden

V&D had in januari gehoopt dat het ‘beter iets dan niets’-argument ook voor de werknemers zou opgaan. Het personeel zou vast liever salaris inleveren dan zijn baan verliezen, was de aanname. De vakbonden vochten de eenzijdig opgelegde loonsverlaging echter aan en werden in het gelijk gesteld door de rechter. Hij oordeelde dat V&D te hoog had ingezet en verwierp het loonoffer van 5,8 procent (dat kon oplopen tot 10 procent).

V&D is in hoger beroep gegaan, de zaak dient vermoedelijk in mei of juni. Tegelijk probeert V&D alsnog met de vakbonden tot een akkoord te komen over een loonsverlaging. V&D-advocaat Van Andel denkt dat de kans “nihil” is dat de partijen er niet uitkomen.