Colofon

NRC Media BV Algemeen hoofdredacteur: Peter Vandermeersch; Algemeen directeur: Rien van Beemen

Chef nrc.next: Hans Nijenhuis Redactie: zie nrc.nl/colofon Redactie T: +(31)20 755 3000 of next@nrc.nl; Rokin 65, Postbus 20673, 1001 NR Amsterdam

Bezorgklachten Ga naar nrcnext.nl/service of T: +(31)88 572 05 55, ma-vr tussen 8.00-19.45 uur, za 11.00-16.30 uur. Geen nabezorging

Abonnementen en vakantie Ga naar nrcnext.nl/service of T: +(31)88 572 05 72,

ma-vr tussen 8.00-19.45 uur,

za 11.00-16.30 uur.

Advertenties

T: +(31)20 755 3049;

E: sales@nrc.nl

of nrcmedia.nl

Auteursrechten voorbehouden © nrc.next, 2015

Ingezonden brieven Reageren op artikelen uit de krant kan door een mail te sturen aan de redactie van de pagina’s Denken: denken@nrc.nl.