Curiosity vindt stikstof in de Marsbodem

De Amerikaanse Marsrover Curiosity heeft op drie verschillende plekken stikstofmonoxide ontdekt in de bodem van de planeet Mars. Dat is gebeurd met behulp van een instrument dat bodemmonsters verhit en de vrijkomende gassen op hun samenstelling onderzoekt.

Volgens een internationaal team van wetenschappers is het stikstof waarschijnlijk een afbraakproduct van nitraten. Het is voor het eerst dat er ter plaatse sporen van nitraat zijn gevonden. In Marsmeteorieten – brokstukken van Mars die op aarde zijn beland – waren ook al nitraten aangetoond. En bekend was al dat de Marsatmosfeer moleculaire stikstof (N2) bevat. In de krater Gale, waar Curiosity rondrijdt, zijn eerder ook watermoleculen, zwavel, chloor en koolstofverbindingen aantroffen.

Waar het nitraat op Mars vandaan komt, is onduidelijk. De onderzoekers schrijven deze week in PNAS ) dat aards leven sterk afhankelijk is van stikstof in vaste vorm, zoals nitraten. Er is echter geen bewijs dat de Marsbodem micro-organismen bevat.

Voor de vorming van nitraat moeten N2-moleculen in atomen worden gesplitst. Op aarde doen micro-organismen dat. Daarnaast ontstaan nitraten bij vulkanische processen, bliksem- en meteorietinslagen. Die laatste twee heb je op Mars ook, meteorieten zelfs veel.