Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Politie, recht en criminaliteit

Van der Steur, zorg dat Justitie wel voor Veiligheid gaat

Illustratie Angel Boligan

Dure griffierechten, bezuinigingen op de rechtsbijstand, een OM dat zelf straffen uitdeelt. Onder Opstelten en Teeven stond de toegang tot de rechter flink onder druk. De nieuwe bewindslieden moeten dat gauw herstellen, betogen de Tweede Kamerleden Michiel van Nispen (SP), Gerard Schouw (D66) en Gert-Jan Segers (ChristenUnie).

De rechtsstaat staat onder druk. Er is veel onvrede over het justitiebeleid en het vertrouwen is geschaad. Op de nieuwe bewindspersonen van het ministerie van Veiligheid en Justitie rust een zware maar belangrijke verantwoordelijkheid. De rechtsstaat is te lang de rug toegekeerd. Het is tijd voor een nieuwe houding. De minister en staatssecretaris moeten weer gaan staan voor de rechtsstaat.

Onder voormalig minister Opstelten en staatssecretaris Teeven lag de rechtsstaat geregeld onder vuur. De toegang tot het recht dreigde afgesneden te worden voor grote groepen. De nadruk lag op repressie, symboolwetgeving zoals strafbaarstelling van illegaliteit en op de uitgebreide mogelijkheden voor het Openbaar Ministerie om zaken zonder rechter zelf af te doen.

Justitie leek vaak ondergeschikt aan veiligheid, de nieuwe naam van het ministerie was veelzeggend. Maar zelfs als het om veiligheid gaat, zien we met lede ogen forse bezuinigingen aan op de organisaties die Nederland veiliger maken, zoals het gevangeniswezen, de politie en het OM. De bewindspersonen Opstelten en Teeven lagen overhoop met een groot deel van juridisch en bestuurlijk Nederland. Voorstellen botsten voortdurend op kritiek van de advocatuur en rechtspraak en burgemeesters hekelen het asielbeleid. Omstreden justitievoorstellen kregen ook weinig steun in de Eerste Kamer. Met de recente verkiezingsuitslag neemt het draagvlak onder senatoren nog verder af. De nieuwe bewindspersonen ontkomen er niet aan. De houding jegens de rechtsstaat moet bijgesteld op veiligheid en justitie.

Lees verder (€)