Missie naar China levert meer op dan een bezoek aan België

Jonathan Holslag schreef dat Rutte beter naar België kan gaan dan naar China. Niet waar, rekent Raoul Leering voor.

Jonathan Holslag heeft ongelijk met zijn betoog (NRC, 23/3) dat de Nederlandse handelsmissie naar China zich beter kan richten op België. Hij keurt het Nederlandse handelsbalanstekort met China af. Los van het feit dat het tekort met China in het niet valt bij het overschot dat Nederland heeft met andere landen, is het een misverstand dat veel importeren uit China slecht is. Vrijhandel zorgt dat Nederlandse huishoudens en producenten goedkoper aan consumptiegoederen, grondstoffen en halffabricaten komen. Het bespaarde geld wordt deels binnenlands besteed zodat de economie extra groeit.

Holslag stelt ook dat Nederland veel meer naar België exporteert dan naar China. De door hem gebruikte traditionele omzetcijfers van de handel onderschatten echter de werkelijke bijdrage van China en overschatten de bijdrage van België. Veel van de Nederlandse export naar België is wederuitvoer, grotendeels bestaand uit eerder ingevoerde producten die na een kleine bewerking naar België gaan. De bijdrage aan het Nederlandse nationale inkomen van elke euro van dit soort export is gemiddeld slechts acht cent. Export die daarentegen hoofdzakelijk in Nederland wordt gemaakt levert gemiddeld 54 cent per euro op. Juist dit soort export heeft een groot aandeel in de Nederlandse uitvoer naar China.

Holslag negeert ook de indirecte export naar China. Zo levert Nederland bijvoorbeeld veel onderdelen aan de Duitse auto-industrie die veel auto’s afzet in China. Tel daar alle werkzaamheden bij op van binnenlandse toeleveranciers en transporteurs die voortkomen uit de Chinese vraag naar Nederlandse producten en het belang van China voor de Nederlandse economie komt uit op grofweg 16 miljard euro. Zo draagt China 2,4 procent bij aan het nationale inkomen, een verzesvoudiging sinds 1995.

Nu is China het vierde belangrijkste land voor de Nederlandse economie. België staat slechts op zeven. In 1995 stond België nog op vijf, terwijl China toen nog op vijftien stond.

    • Raoul Leering