Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Politiek

In Kamer teruggekeerde Houwers: ik heb geen zetel geroofd

Tweede Kamerlid Johan Houwers ontkent dat hij een zetel heeft geroofd van de VVD-fractie. “Ik ben door kiezers gekozen, ik ben benoemd en die benoeming heb ik aanvaard en ik meen in staat te zijn om op te treden als zelfstandig Kamerlid”, zei hij het oud-VVD-Kamerlid vanmiddag nadat hij opnieuw was beëdigd als Kamerlid.

Johan Houwers vanmiddag tijdens zijn beëdiging in een vrijwel lege plenaire zaal van de Tweede Kamer.
Johan Houwers vanmiddag tijdens zijn beëdiging in een vrijwel lege plenaire zaal van de Tweede Kamer. Foto ANP / Bart Maat

Tweede Kamerlid Johan Houwers ontkent dat hij een zetel heeft geroofd van de VVD-fractie. “Ik ben door kiezers gekozen, ik ben benoemd en die benoeming heb ik aanvaard en ik meen in staat te zijn om op te treden als zelfstandig Kamerlid”, zei het oud-VVD-Kamerlid vanmiddag nadat hij opnieuw was beëdigd als Kamerlid.

Houwers, die wegens hypotheekfraude niet meer welkom was in de VVD-fractie, zei dat “op basis van mijn eigen integriteitsbeoordeling” heeft besloten dat hij toch terugkeert in de Kamer. Hij stapte medio 2013 op nadat de rijksrecherche een onderzoek tegen hem had ingesteld, maar mocht terugkeren na het vertrek van VVD-Kamerlid Mark Verheijen:

“Ik vind niet dat een misstap - als die al begaan is - altijd een uitsluitingsgrond is. De VVD maakt zich kwetsbaar met het standpunt dat bij elke aantijging een Kamerlid zich meteen terug moet trekken. De VVD gaat niet over mijn integriteit.”

Houwers voegde nog toe dat hij vindt dat “volksvertegenwoordigers geen heiligen zijn”. “Het is niet zo dat wij onkreukbare, onbereikbare bestuurders moeten zijn, maar mensen met voor- en nadelen.”

Houwers niet eens met Zijlstra over zetelroof

VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra sprak van “zetelroof” toen Houwers vorige week bekendmaakte zijn zetel te claimen. Houwers reageerde hier laconiek op. “Ik voel me door de aantijging van zetelroof niet aangesproken. Dat mag men zeggen. Het gebeurt in de politiek wel vaker dat je het niet met elkaar eens bent.”

Zijlstra was overigens niet de enige die kritisch was over het besluit van Houwers om zijn zetel weer in te nemen. Vicepremier Asscher (PvdA) noemde de stap “slecht voor het aanzien van de politiek”. Opmerkelijk genoeg werd Houwers begin van de middag opnieuw beëdigd in een vrijwel lege Kamer en kreeg hij van niemand felicitaties.

Suggestie geldproblemen ‘niet opportuun’

De beslisisng van Houwers om door te gaan als eenmansfractie werd in politiek Den Haag in verband gebracht met de financiële moeilijkheden waarin het Kamerlid zou verkeren. Houwers wilde daar vanmiddag niet op ingaan. “De suggestie dat ik hier om het geld zou zitten, vind ik een niet opportune vraag. En ik ben ook niet bereid om vragen te beantwoorden over mijn zaken.”

Houwers wil naar eigen zeggen een bijdrage blijven leveren aan de liberale zaak. Hij zal zich op basis van het verkiezingsprogramma van de VVD en het coalitieakkoord tussen VVD en PvdA vooral richten op onderwerpen als economische ontwikkeling, werkgelegenheid, bereikbaarheid in de regio en de gevolgen van de krimpende bevolking.