Strak regime

Zo maak je een stad tot financieel wereldcentrum

Foto EPA

Hij maakte Singapore van arm stadstaatje tot financieel wereldcentrum: Lee Kuan Yew. De zondag op 91-jarige leeftijd overleden oud-premier wordt gezien als de founding father van het moderne Singapore. Onder zijn leiding groeide Singapore uit tot een van de welvarendste regio’s in Zuidoost-Azië. Of zoals Lee het zelf zei: “een oase van de eerste wereld in een derdewereldsregio”.

Dat laten deze grafieken zien. Bbp en bruto nationaal inkomen (bni) stegen tot grote hoogtes, terwijl het werkloosheidspercentage daalde.

Lee kwam in 1959 de macht. In 1990 droeg hij het premierschap over aan partijgenoot Goh Chok Tong; inmiddels heeft zijn zoon de leiding. Maar achter de schermen bleef Lee altijd betrokken als raadgever. Hoe werd Singapore toch zo succesvol? Lee Kuan Yew vertelt het zelf. In zeven citaten.

Door scholing

Het Singaporese onderwijs staat hoog op allerlei lijstjes; de overheid gaf er afgelopen jaar 11 miljard dollar (7,8 miljard euro) aan uit. Volgens Lee was niet alleen de opleiding van belang, maar óók de partnerkeuze.

“If you don’t include your women graduates in your breeding pool and leave them on the shelf, you would end up a more stupid society… So what happens? There will be less bright people to support dumb people in the next generation. That’s a problem.”

“So when the graduate man does not want to marry a graduate woman, I tell him he’s a fool, stupid. You marry a non-graduate, you’re going to have problems, some children bright, some not bright. You’ll be tearing your hair out. You can’t miss.”

Door airconditioning

In een interview met New Perspectives Quarterly in 2010 gaf Lee ook een minder voor de hand liggende reden voor het succes van Singapore: airconditioning.

“(…) Air conditioning was a most important invention for us, perhaps one of the signal inventions of history. It changed the nature of civilization by making development possible in the tropics. Without air conditioning you can work only in the cool early-morning hours or at dusk. The first thing I did upon becoming prime minister was to install air conditioners in buildings where the civil service worked. This was key to public efficiency.”

Door migranten

Ruim eenvijfde van de bevolking in Singapore is migrant.

Lee begreep het belang van sociale cohesie tussen alle verschillende bevolkingsgroepen die in Singapore leven. Uit hetzelfde interview met New Perspectives Quarterly:

“Such a mixture of people— Indians, Chinese, Malays—needs to reach a social contract, if you will, of live and let live. Otherwise, there can be no common progress. If you want to beat the other fellow down and insist that he act like you and observe your taboos, then the whole place will come apart. A live-and-let-live contract is thus a social precondition.”

Door autoritair te zijn

Lee bestuurde het land met strakke hand. Zo stelde hij hoge boetes op het uitspugen van kauwgum of het spuiten van graffiti.

“The difficult part was getting the people to change their habits so that they behaved more like first-world citizens, not like third-world citizens spitting and littering all over the place.”

Ook politieke opponenten pakte hij hard aan.

“We have to lock up people, without trial, whether they are communists, whether they are language chauvinists, whether they are religious extremists. If you don’t do that, the country would be in ruins.”

Ging hij daar te ver in, vroeg de New York Times?

“No, I don’t think so. I never killed them. I never destroyed them. Politically, they destroyed themselves.”