Veel meer 45-plussers in de schuldsanering

Een man keert zijn lege broekzakken binnenstebuiten.
Een man keert zijn lege broekzakken binnenstebuiten. Foto ANP / Lex van Lieshout

Het aandeel 45-plussers in de wettelijke schuldsanering is afgelopen jaren flink toegenomen. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek vandaag.

De groep 45-plussers was vorig jaar goed voor 46,7 procent van de nieuwe schuldsaneringen. In 2013 was dat 44,3 procent, in 2012 net iets meer dan 26 procent.

Een deel van de toename is te verklaren door de vergrijzing in Nederland waardoor meer mensen in de leeftijdsgroep 45+ vallen, aldus het CBS. Maar dat is niet de volledige verklaring. Het CBS:

“Echtscheidingen en een terugval in inkomsten zijn vaker oorzaken voor een saneringstraject. Oudere leeftijdsgroepen krijgen daar meer mee te maken dan jongere groepen.”

CBS

Minnelijk

Het aantal mensen dat vorig jaar in de wettelijke schuldsanering terechtkwam is met een krappe procent gedaald ten opzichte van een jaar eerder tot 12.300 particulieren en ondernemers. Daarmee is de daling veel lager dan voorgaande jaren: in 2013 10 procent, in 2012 zeven procent. In de eerste jaren na de kredietcrisis, in 2010 en 2011, nam het aantal nieuwe nieuwe schuldsaneringen juist nog met bijna dertig procent toe.

De daling komt doordat sinds 2012 andere regels gelden. Personen die ten onder dreigen te gaan aan schulden moeten sindsdien eerst het ‘minnelijk traject’ doorlopen bij de gemeente, voordat ze bij de rechter terechtkunnen voor de wettelijke schuldsanering.

“De gemeenten bepalen in dit proces de toelatingseisen, die in het algemeen de afgelopen jaren strenger zijn geworden. Dit heeft een remmende werking op de doorstroom naar het wettelijke traject.”