Onderzoek naar fraude met pgb’s na problemen

Staatssecretaris Van Rijn kondigt waarschijnlijk morgen aan dat een speciale werkgroep onderzoek gaat doen naar de fraude met pgb's.
Staatssecretaris Van Rijn kondigt waarschijnlijk morgen aan dat een speciale werkgroep onderzoek gaat doen naar de fraude met pgb's. Foto ANP / Martijn Beekman

Een werkgroep van het ministerie van Volksgezondheid gaat onderzoeken voor hoeveel geld er gefraudeerd is met persoonsgebonden budgetten (pgb’s) nadat begin dit jaar grote problemen ontstonden met de uitbetalingen van hulpverleners. Dit staat in het herstelplan dat staatssecretaris Martin van Rijn (Zorg, PvdA) naar verwachting vanmiddag aan de Tweede Kamer stuurt. Het ministerie houdt er rekening mee dat bij zorgverleners en budgethouders geld teruggevorderd moet worden.

Voor mensen met een persoonsgebonden budget is er veel veranderd sinds 1 januari. Het gaat om mensen die zelf zorg inkopen, omdat ze bijvoorbeeld gehandicapt zijn. Belangrijkste wijziging: geld voor zelf ingekochte zorg wordt niet meer bijgeschreven op de rekening van de pgb-houder, maar gaat rechtstreeks naar de zorgverlener.

Grote vertraging bij betalen zorgverleners

Direct na de start van deze nieuwe werkwijze ontstonden grote problemen. Er is grote vertraging ontstaan door een optelsom van verkeerd aangeleverde data, problemen in de gemeentelijke basisadministratie en verkeerd ingevulde formulieren. Tienduizenden zorgverleners moeten maandenlang wachten op hun geld.

Staatssecretaris Van Rijn eiste eerder dit jaar dat budgetaanvragen zonder de vereiste controles toch uitbetaald zouden moeten worden. Dit heet ‘ambtshalve controleren’ – er zijn op deze manier 70.000 budgetten uitgekeerd. Het is mogelijk dat fraudeurs daarvan hebben geprofiteerd. De nieuwe werkgroep moet de onterecht uitbetaalde budgetten in de zogenoemde ‘terugvalperiode’ – waarin het ministerie fouten probeerde te herstellen – nu opsporen en stopzetten.

Kamer spreekt donderdag over pgb

Elke gemeente beoordeelt sinds dit jaar of de aanvrager recht heeft op zorg en op welk bedrag. De Sociale Verzekeringsbank keert vervolgens geld uit aan de zorgverleners die de zieke zelf heeft gecontracteerd. Dit heet het ‘trekkingsrecht.’ Er vallen 140.000 budgethouders onder die regeling. Het gaat om begeleiding voor kinderen en begeleiding van volwassenen. Saillant is dat juist het tegengaan van fraude één van de belangrijkste redenen was om het pgb-systeem om te gooien.

Staatssecretaris Van Rijn zal een ‘ketenregisseur’ aanstellen. Naar verluidt is dit Andrée van Es (ex-Kamerlid, ex-wethouder Amsterdam) van GroenLinks. Eerder werd al bekend dat er een onafhankelijke evaluatie komt over de veranderingen in de pgb-zorg. Donderdag praat de Tweede Kamer over de problemen.