Brieven

Wachtgeld geen vijf jaar

Het wachtgeld voor Tweede Kamerleden is per 18 september 2012 gelijkgesteld aan de duur van de toen geldende Werkloosheidswet. De duur is dus drie jaar en twee maanden en niet vijf jaar zoals Sacha Janssen schrijft in reactie op het nieuws dat Johan Houwers een zetel opeist (21 maart) en nu als eenmansfractie verdergaat. Overigens is deze informatie is te vinden op de website van de Tweede Kamer onder het kopje ‘meest gestelde vragen’.

Rafels van Rio

Mijn boek is fictie

Met trots presenteerde u afgelopen zaterdag de primeur Fabels in de favela’s (21/3), een verhaal met tussen de feiten door enkele verdachtmakingen die schreeuwen om gedegen bewijsvoering die niet wordt geleverd. Omdat u mijn roman Rafels van Rio aanhaalt, maak ik graag gebruik van de mogelijkheid iets te verduidelijken. Mijn roman is fictie. Het boek is gebaseerd op ervaringen van veel mensen die ik op reizen naar Rio heb ontmoet, zowel in de favela’s als in de betere wijken (‘op het asfalt’, zoals de Brazilianen zeggen). Van hun verhalen heb ik een nieuwe werkelijkheid met nieuwe karakters gemaakt. Rafels van Rio gaat dus niet over Nanko van Buuren. Hij komt zelfs niet in het boek voor, ook niet in een andere gedaante.

Eén van uw medewerkers, Koen Greven, concludeerde dat het boek wel over Nanko van Buuren gaat. Hij zei op Twitter – zonder het boek gelezen te hebben – dat ik Rafels van Rio nu wel moet herschrijven. Nanko is door zijn eigen krant immers neergezet als een fantast. Pijnlijk voor mij, aldus Greven. Toen lezers van Rafels van Rio hem erop wezen dat het een roman betreft is en geen boek over Nanko van Buuren, wiste hij de sporen van een verloren discussie op Twitter.

Overigens heb ik de roman wel opgedragen aan ‘Nanko en de inwoners van Rio de Janeiro die mij hebben gevoed met verhalen die ik nooit had kunnen verzinnen’. Ik steun de projecten van de IBISS–organisatie van Nanko van Buuren. Ik heb tientallen jongens gesproken die door hem uit de drugswereld zijn gehaald of voor de verleidingen ervan zijn behoed, ik ontmoette ouderen die dankzij IBISS goede zorg krijgen, ik hoorde van meisjesmoeders met welke aandacht ze worden ondersteund. Het zijn verdiensten van Nanko van Buuren en zijn mensen.

Ongetwijfeld heeft Nanko fouten gemaakt, maar wie in zijn leven zoveel mensen van de ondergang heeft gered, heeft een zinvol bestaan geleid en verdient beter dan een postume afrekening in uw krant.

Gijs Wanders Auteur Rafels van Rio

Van der Steur

Nomen est omen

In NRC Handelsblad van zaterdag 21 maart staat een schets van de nieuwe minister van Veiligheid en Justitie onder de titel Van der Steur: flamboyant en origineel. Ergens staat dat hij zijn zakelijke belangen heeft ondergebracht in een vennootschap, genaamd Kaviaar Holding, met de wat flauwe toevoeging dat dat een van zijn hobby’s verraadt. Dit lijkt mij niet per se verwijzen naar een van zijn hobby’s. Het moge bekend zijn dat kaviaareitjes van de steur zijn. Kaviaar Holding vind ik daarom wel origineel gevonden.

Anne Marie Hey

Geweld tegen politie

De bodycam biedt uitkomst

Geweld tegen politie en hulpverleners is een aanhoudend, groot probleem. Tegelijkertijd is er vaker kritiek op de politie omdat die etnisch zou profileren. In beide gevallen kan de zogeheten bodycam uitkomst bieden.

Tot voor kort hield Roland Wichser de website geweldtegenpolitie.nl bij. Hij kwam tot 3.827 berichten van geweld tegen politieagenten sinds 2009. De Partij van de Ouderen in Amsterdam en Groep de Mos/Ouderen Partij Den Haag willen politieagenten terzijde staan met de invoering van de zogeheten bodycam.

Een snelle invoering van de tegenwoordig kleine en geavanceerde cameraatjes zal leiden tot afschrikking en de-escalatie hetgeen de vermindering van incidenten in de hand zal werken.

Er is volop steun vanuit het veld voor dit hulpmiddel. In Den Haag, waar sinds april 2014 proef wordt gedraaid met de bodycam, komen vanuit de de pilot positieve reacties. Ploegchefs, projectleiders, Platform Bezorgde Dienders, kortom de agenten zelf, reageren positief.

Bijkomend voordeel is dat de bodycam ook het middel kan zijn om de beschuldiging van etnisch profileren, het vaker controleren van allochtonen door de politie, uit te sluiten.

Vorig jaar was hierover een ellenlange, gevoelige discussie die refereerde aan de toestanden in de Haagse Schilderswijk. De discussie zette de wijk onnodig op scherp zette. Beelden kunnen dan verheldering bieden.

Richard de Mos Fractievoorzitter Groep de Mos/Ouderen Partij Den Haag Wil van Soest Fractievoorzitter Partij van de Ouderen Amsterdam

Loonsverhoging banken

Zalm moet zich schamen

Wat is het jammer dat de heer Gerrit Zalm, bestuursvoorzitter van ABN Amro, het sarcasme in de stem van het gesproken woord moet missen in mijn schriftelijke reactie. Gut, gut, gut, wat zielig dat de raad van commissarissen erop achteruit gaat. En dit nieuws met droge ogen moet brengen.

Gerrit Zalm en de zijnen moeten zich schamen. De redenering achter de boodschap is heel politiek: recht praten wat krom is, chapeau.

Als ik als gewoon werkende Nederlander een loonsverhoging krijg, is dat op basis van prestatie, niet op basis van vermeend ‘erop achteruit gaan’. Hoe moet je deze loonsverhoging als medewerker van de bank uitleggen aan de mensen in je omgeving?

Mensen die door de bankencrisis zijn getroffen? Het lijkt mij onverteerbaar.

Ik hoop dat Jeroen Dijsselbloem , minister van Financiën, alle zeilen bijzet om deze loonsverhoging van tafel te vegen.

En mocht Gerrit Zalm, omdat hij de loonsverhoging misloopt, aan het eind van de maand niet uitkomen, dan is hij welkom om een keer per week een prakkie mee te komen eten,

want voor de voedselbank komt u toch echt niet in aanmerking.

Corinda Bosman

Verkiezingsuitslag

Waarom van PvdA naar D66

Dat de coalitiepartijen bij de Provinciale Statenverkiezingen flink verloren hebben (9 van de 30 zetels) is geen verassing. Vreemd is wel dat D66 behoorlijk gewonnen heeft (van 5 naar 10 zetels). Alle besluiten die de coalitiepartijen de laatste twee jaar hebben kunnen nemen, waren alleen mogelijk met vooral de steun van D66 (ook wel de derde regeringspartij genoemd).

Wat de uitslag ook laat zien is dat niet alleen de PvdA-top allang haar sociaal-democratische idealen heeft opgegeven (‘verkwanseld’), maar dat haar electoraat dit ook gedaan heeft: die heeft haar heil niet gezocht bij andere linkse partijen (Groen Links en/of SP), maar vooral bij de rechtse CDA en D66.

De PvdA ligt inmiddels knock-out op de grond, maar is nog niet uitgeteld. Ondanks het feit dat de VVD bij hoog en bij laag heeft gesteld dat ze de rit tot 2017 wil uitzitten, zal ze er naar verwachting alles aan doen om het de PvdA zo moeilijk te maken, dat de PvdA het bijltje erbij neergooit (mede door druk van binnenuit). De breuk zal dan op het conto worden geschreven van de sociaal-democraten. De VVD kan dan haar gedroomde coalitie VVD-CDA-D66 vormen eventueel met (gedoog)steun van de CU. Hoewel een en ander nog middels nieuwe verkiezingen gesanctioneerd moet worden, staat de uitslag hiervan al vast.

H.E. Kuiper

Slavernij

Vergelijking gaat mank

In het opinieartikel Frustrerend dat slavernijherdenkers telkens om subsidie moeten bedelen (nrc.nl, 20 maart) gaan de dames Eigenraam en Venema en de heer Röling finaal de fout in door te stellen dat de slavernij in omvang en ernst niet onderdoet voor de Holocaust.

Het staat buiten kijf dat de slavernij een verschrikkelijke misdaad tegen de mensheid en de menselijkheid is geweest. Maar deze vergelijking gaat op vele fronten volstrekt mank. Hoe erg de slavernij ook was, het was geen moedwillige, bewuste en doordachte vernietiging van één bepaald volk op industriële wijze en dito schaal. Wie deze twee intrinsiek en principieel verschillende kwesties met elkaar vergelijkt, ontbeert historisch en sociaal besef.

In mijn ogen doet deze vergelijking met de Holocaust de goede zaak van het herdenken van de slavernij dan ook meer kwaad dan goed.

Fred Sevriens

  • Fred Sevriens
  • José Hageman
  • Gijs Wanders
  • Anne Marie Hey
  • Richard de Mos
  • Wil van Soest
  • Corinda Bosman
  • H.E. Kuiper