Zo word je dus wél 100

Om iets aan de woningnood onder bejaarden te doen, werd in Vlaanderen het idee geopperd om containers in de achtertuin te plaatsen om ouders of grootouders in te stallen. Voortreffelijk idee, en dan wil ik graag Hendrik Groen, 83¼ jaar oud, in mijn achtertuin. Groen houdt een dagboek bij, waarin hij de draak steekt met zijn medebewoners in het bejaardenhuis. De vraag is alleen: wie is die Hendrik Groen? Het ligt voor de hand dat het om een jonger persoon gaat. De grappen doen eerder denken aan een studentenvereniging. Maar een zekere empathie is Hendrik Groen niet vreemd. Pogingen iets van het leven te maken gaat niet alleen over ouder worden, maar ook over hoe mensen zich aan elkaar vastklampen en zien hoe iemand naast hen sneller aftakelt dan henzelf. Hadden al die bejaarden nu maar het boek Hoe word je honderd? van William Cortvriendt gelezen. Zijn nieuwe hit: oud worden door je eetpatroon te veranderen. Maar in feite het zoveelste boek over hoe je oud moet worden. Wat je moet doen wanneer je een kunstgebit in je atjar saus ontdekt, iets wat Hendrik Groen overkomt, meldt Cortvriendt niet.