Interview Benoît Battistelli

President octrooibureau vindt zichzelf geen zonnekoning

Foto Epa

De president van het Europees Octrooibureau ligt onder vuur. Benoît Battistelli (64) zou arbeidsrechten van werknemers schenden en niet luisteren naar het Haagse gerechtshof. “Ik ben geen zonnekoning, een van de vriendelijke bijnamen die ze me hebben gegeven”, zegt Battistelli dit weekend in NRC Handelsblad. “Of een dictator. Het is pure, ongefundeerde propaganda.”

Het Europees Octrooibureau (EOB), onder meer gevestigd in Rijswijk, telt 38 lidstaten en circa 7.000 werknemers. Het bureau toetst nationale octrooiaanvragen van uitvinders en verleent Europese patenten. Het EOB is zelfvoorzienend en heeft geen winstoogmerk.

Maar het octrooibureau is ook berucht om het slepende conflict met zijn vakbond SUEPO over arbeidsomstandigheden. Het Gerechtshof Den Haag deed eind vorige maand uitspraak en gaf het octrooibureau ervan langs. E-mails van SUEPO mogen niet langer geblokkeerd worden, de vakbond moet worden toegelaten tot het overleg over arbeidsvoorwaarden en Battistelli mag zich niet meer bemoeien met stemmingen over stakingen of de maximale duur ervan bepalen.

Enkele choice quotes uit het interview:

Er wordt gezegd dat u tijdens vergaderingen in het Frans vloekt als u boos wordt. Dat meer werknemers worden weggestuurd, dat ze door beveiligers naar de deur worden geëscorteerd. Dat er een interne onderzoekdienst is die alleen aan u verantwoording aflegt.
“Allemaal pure propaganda. We hebben, zoals elke organisatie, mensen die in de fout gaan. Mensen die frauderen, gevallen van seksuele intimidatie. Dus hebben we een onderzoeksdienst met een grote autonomie. Zij maken een onafhankelijk feitenrapport voor de EOB-president, die kan besluiten of een disciplinaire procedure nodig is via een commissie. Vorig jaar waren er minder dan tien zaken op 7.000 medewerkers. Dat lijkt me geen dictatuur, toch?”

Vakbond SUEPO wijst op drie gevallen van zelfmoord in de laatste anderhalf jaar. Een van uw medewerkers in Rijswijk sprong in 2013 uit het kantoor. Ondanks aandringen van de vakbond laat u geen onderzoek doen door de arbeidsinspectie. Waarom niet?
“Wel, ten eerste zijn zelfmoorden altijd persoonlijke tragedies. Ik vind het niet gepast om deze zaken te gebruiken als tactiek tegen de president en het management. Deze man pleegde inderdaad zelfmoord op het kantoor. Hij had net een vast contract gekregen. We weten niet wat hem heeft bewogen. Er was geen aanleiding om een verband met zijn werk te veronderstellen. De Nederlandse politie heeft onderzoek gedaan en vastgesteld dat het duidelijk om zelfmoord ging. We hebben geen reden om meer te doen. De arbeidsinspectie in Nederland heeft geen reden om te interveniëren in een dergelijke zaak. We zijn geen Nederlands agentschap.”

Heerst er een angstklimaat bij EOB?
“Nee. Kijk, het EOB is er om de open Europese economie te bedienen. In vind dat patenten zo weinig mogelijk moeten kosten voor uitvinders en innovatoren, zodat zij beter kunnen concurreren. Wij moeten daarom onze kosten beheersen en kwaliteit verbeteren, onze efficiëntie verbeteren. Sinds mijn aantreden in 2010 zijn de productiviteit en kwaliteit ook verbeterd.”

Kunt u terugkomen op de vraag?
“Jazeker, jazeker. Dit brengt veranderingen met zich mee in het management en op de werkvloer. Promoties en privileges werden vroeger gegund op basis van senioriteit, nu meer naar prestatie. Dit heeft geleid tot enige ontevredenheid en negatieve reacties. Dat kan ik begrijpen. Maar de vakbond SUEPO voert een systematische tegencampagne, met onjuiste informatie, via media, politici en nu ook rechters. Het is een archaïsche organisatie die terugkijkt naar de jaren zeventig. Zij zijn overal tegen. En waarom? Ik denk omdat ze invloed en terrein verliezen.”

Zou u het blokkeren van e-mails van de vakbond omschrijven als vrije communicatie?
“Mail is bedoeld voor professioneel gebruik, niet om honderd pagina’s per dag aan iedereen te sturen. We hebben medewerkers die klagen: ‘Ik wil geen vakbondspropaganda ontvangen. Dat is een inbreuk op mijn privacy’.”

Lees het hele interview hier.