Repliek op reactie Ibiss Nederland

Feitelijke onjuistheden in de reactie van Ibiss Nederland op het artikel ‘Fabels in de Favela’s’ uit NRC Handelsblad van zaterdag 21 maart 2015

1. Bronnen: Ibiss stelt dat het onderzoek van NRC Handelsblad is gebaseerd op “van-horen-zeggen, insinuaties en verklaringen van ex-bestuursleden en anonieme personen”. Dat is onjuist. Het stuk is gebaseerd op gesprekken met ruim zestig personen in Nederland en Brazilië, notulen, emails en grondig eigen onderzoek. Een deel van die personen wordt met naam en toenaam genoemd in het artikel.

2. Wederhoor: de besturen van Ibiss Brazilië én het steunfonds van Ibiss in Nederland hebben ruim voor publicatie inzage gekregen in de tekst van hat artikel, er zijn twee lange gesprekken gevoerd en beide besturen hebben uitgebreid de gelegenheid gehad te antwoorden op schriftelijke vragen die weken geleden zijn gesteld.

3. Bewijslast: Ibiss stelt te worden gecontroleerd door het CNAS, naar eigen zeggen “de Rijksaccountant van Brazilië”. Op geen enkel moment heeft Ibiss bewijs getoond dat het CNAS Ibiss Brazilië daadwerkelijk financieel controleert. Het CNAS heeft NRC daarentegen meerdere malen schriftelijk laten weten dat zij geen bevoegdheid heeft voor het financieel controleren van ngo’s, waaronder Ibiss. Daarover bestaat, anders dan Ibiss stelt, geen enkel misverstand.

4. Gediplomeerd psychiater: Ibiss stelt dat de heer Van Buuren zich sociaal psychiater mocht noemen, Van Buuren zelf zei dat hij gepromoveerd psychiater was. De Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NvvP) is niet bekend met de door Ibiss gebruikte titel ‘sociaal psychiater’. De NvvP benadrukt dat de titel psychiater een beschermde titel is; sinds 1993 vastgelegd in de Wet BIG. De heer Van Buuren gaf zich ook ruim na die datum nog uit als psychiater en handelde zelfs als arts. Verschillende bewijzen daarvan zijn aan het bestuur van Ibiss getoond.

De heer Van Buuren studeerde geen geneeskunde, volgde niet de specialisatieopleiding psychiatrie en was niet gepromoveerd. Iets dat hij tegenover NRC erkende, zoals ook in het artikel vandaag is opgenomen. Van Buuren deed naar eigen zeggen alleen “een cursus anti-psychiatrie”.

5. Verdenkingen misbruik / seksueel overschrijdend gedrag: Ibiss stelt dat waarnemingen van seksueel overschrijdend gedrag en verdenkingen van seksueel misbruik steeds terug te voeren zijn tot één bron. Dat is onjuist. NRC bezit bewijs dat de heer Van Buuren op minstens vijf verschillende momenten, door verschillende mensen met verschillende verdenkingen is geconfronteerd. Het bewijs daarvan is eveneens aan Ibiss getoond.

Floor Boon en Hugo Logtenberg / NRC Handelsblad

Erratum: onder 1. Bronnen stond “waarvan de meeste met naam en toenaam zijn genoemd”. Dat is veranderd in: “Een deel van die personen wordt met naam en toenaam genoemd in het artikel.”