UvA-commissies gaan bestuur en financiën onderzoeken

De Universiteit van Amsterdam (UvA) roept twee commissies in het leven die het instituut moeten helpen bij het vaststellen van een nieuwe koers. De ene commissie is gericht op het bestuur van de universiteit, de andere op de financiën. Dat schreef de UvA gistermiddag in een brief naar alle werknemers en studenten. De brief is een reactie op protesten van studenten en medewerkers die al vijf weken panden van de UvA bezetten. De onderzoeksgroep die het financiële beleid gaat onderzoeken, moet onder meer kijken naar de verhouding tussen de kosten van huisvesting en de uitgaven die de UvA doet aan onderzoek en onderwijs. De andere commissie gaat voorstellen doen voor het verbeteren van de medezeggenschap en de democratische besluitvorming bij de universiteit.

    • NRC