Leuren met een stokoud bankboekje loont

Bij mijn ouders vond ik een spaarbankboekje van de Rijkspostspaarbank uit 1988 met een saldo van 117 gulden. Kan ik dit geld nog incasseren – liefst met rente?

‘Het voordeel van een slecht geheugen is dat men van dezelfde goede dingen meer dan eens kan genieten”, schreef de Duitse filosoof Friedrich Nietzsche ooit. Dat klopt als het gaat om een diner, je relatie of een reisje langs de Rijn. Maar voor geld is een slecht geheugen desastreus.

Daarvan profiteer je namelijk niet zelf, maar je bank, verzekeraar, pensioenfonds, cadeaukaartorganisatie en ieder ander die je geld verschuldigd is mogelijk wél.

Hoe abstracter een financieel tegoed is, des te moeizamer het in ons geheugen beklijft. Een oud bankboekje kun je nog opduikelen in een stoffige doos op zolder. Maar de meeste saldo’s zijn digitaal. Zo’n bezit zie, voel en ruik je niet.

Vergeten jij of je erfgenamen daardoor een saldo bij een bank, verzekeraar, beleggingsinstelling of pensioenfonds, dan mag dat bedrijf zo’n slapend tegoed na een aantal jaren (bij banken is dat bijvoorbeeld twintig jaar) stilletjes in eigen zak steken. Zeg dan maar dag tegen je nabestaandenpensioentje, overlijdensuitkering, kosteloze uitvaart of de spaarcenten van je ma.

Toch brengt digitalisering niet alleen kommer en kwel.

Slapendetegoeden.nl van de Nederlandse Vereniging van Banken helpt naar banksaldo’s zoekende erfgenamen en uitvoerders van een testament. Als je je gegevens invult en legitimatiebewijs en verklaring van erfrecht uploadt, informeert de site bij alle aangesloten banken of er nog (slapende) rekeningen op naam van de overledene staan. Is dit het geval, dan kun je eventuele saldo’s opvragen.

Voor informatie over oude spaarbankboekjes bel of mail je met De Nederlandsche Bank (0800-0201068 of info@dnb.nl). Deze toezichthouder meldt je dan in een oogwenk welke bank over je oude banksaldo gaat. In dit geval is dat ING. Het zit er dik in dat deze bank de gespaarde 117 gulden plus rente snel in euro’s uitbetaalt.

Een bank mag een tegoed pas als slapend classificeren als bankafschriften als onbestelbaar worden geretourneerd. Blijft zo’n tegoed voorts 20 jaar lang onaangeroerd, dan mag de bank het saldo in principe inpikken. Maar de rechtsopvolgers van een nette, post-crisisbank, die ‘de klant centraal stelt’ betaalt een stokoud saldo natuurlijk wel keurig uit met rente. Mits jij kunt bewijzen dat je de eigenaar bent, of diens nabestaande.