Sommige mensen met bipolaire stoornis zijn heel creatief, maar lang niet allemaal

Van veel mensen die beroemd zijn geworden in een creatief beroep wordt wel gezegd dat ze manisch-depressief waren, zoals van Charles Dickens, Ernest Hemingway, Sylvia Plath, Sergej Rachmaninov en Virginia Woolf – van sommigen weten we het zelfs vrij zeker, zoals van acteur en schrijver Stephen Fry. Maar uit een nieuw Amerikaans creativiteitsonderzoek onder 62 bipolaire patiënten en 50 gezonde proefpersonen blijkt dat de mensen met een bipolaire stoornis gemiddeld niet creatiever zijn dan gezonde mensen. Maar bij de onderzochte bipolaire patiënten zat er wel meer variatie in hun creativiteit, schrijven de onderzoekers in Psychology of Aesthetics, Creativity, and the Arts (16 maart online). Misschien zitten er zowel héél creatieve als heel weinig creatieve mensen tussen, suggereert dit eerste onderzoek. (NRC)