#DvdW: vandaag begint de lente

‘Een nieuwe lente en een nieuw geluid’. Iedereen weet dat dit de eerste regel van de aanhef van ‘Mei’ van Herman Gorter is. Maar hoe luidt de tweede regel?

‘Ik wil dat dit lied klinkt als een gefluit…’ De Amsterdamse classicus Herman Gorter (1864-1927) schreef zijn epische gedicht ‘Mei’ onder invloed van de Tachtiger Willem Kloos en de romantische Engelse dichter John Keats. De eerste ‘zang’ publiceerde hij in 1889 in De Nieuwe Gids, het hele gedicht een paar maanden later in boekvorm. Onderwerp van het gedicht was de liefde, en meer specifiek Gorters verliefdheid op Wies Koopmans, met wie hij zou trouwen in 1890, hetzelfde jaar waarin zijn beroemde Verzen (met onder meer ‘Zie je ik hou van je’) verschenen.

Een nieuwe lente en een nieuw geluid
Ik wil dat dit lied klinkt als een gefluit,
Dat ik vaak hoorde voor een zomernacht
In een oud stadje, langs de watergracht –
In huis was ‘t donker, maar de stille straat
Vergaarde schemer, aan de lucht blonk laat
Nog licht, er viel een gouden blanke schijn
Over de gevels in mijn raamkozijn.
Dan blies een jongen als een orgelpijp,
De klanken schudden in de lucht zoo rijp
Als jonge kersen, wen een lentewind
In ‘t boschje opgaat en zijn reis begint.

Voor meer edities van de Dagkalender van de Wereldliteratuur, zie The Global Reader.

Pieter Steinz zit op Twitter.

    • Pieter Steinz