Een gezond lichaam is een zegening

In de serie Als ik imam was predikt Hanina Ajarai

het geloof dat zij belijdt. Deze week: suiker? Alleen met mate.

In de naam van God, de Barmhartige, de Erbarmer,

Veel van jullie hebben vast gelezen over ons overmatig gebruik van suiker. De WHO adviseert 50 gram per dag, in werkelijkheid lukt het slechts een handvol Nederlanders onder die grens te blijven. Ga er maar vanuit dat geen van jullie daartoe behoort.

Maar wie voelde zich bij het lezen van dit nieuws een slechte moslim?

Nee, dat is niet logisch, ik geef het toe. Wat heeft suiker nou met de islam te maken? In Nederland komt obesitas veel voor onder kinderen met een Marokkaanse of Turkse achtergrond. Ik concludeer daaruit dat een goede gezondheid geen speerpunt is onder moslims in Nederland. Maar dat moet het wel zijn.

Als we niet goed voor ons lichaam zorgen voor onszelf of omdat de overheid dat wil, misschien dat we het wel doen als we weten dat God het zegt.

O kinderen van Adam, draagt jullie nette kleding bij elk gebed en eet en drinkt, en overdrijft niet. Voorwaar, Hij houdt niet van de buitensporigen. (7:31)

God waarschuwt ons in de Koran wel meerdere keren voor excessief gedrag, maar in dit vers gaat het dus expliciet om eten en drinken. En de profeet, vrede zij met hem, leerde ons hoe we dat in de praktijk kunnen brengen. In een overlevering zegt hij dat mensen hun maag het beste voor slechts tweederde kunnen vullen. Een derde voor eten en een derde voor drinken. De rest moet lucht zijn.

Een gezond lichaam wordt in de islam beschouwd als een van de grootste zegeningen van God. Vanzelfsprekend komt dat dus met verantwoordelijkheden. We moeten het liefst dagelijks dank betuigen voor deze zegening. Een van de manieren om dat te doen is goed te zorgen voor het lichaam. Zie het als een plicht om weg te blijven van al wat slecht is voor je gezondheid. Eet gebalanceerd dus en gebruik suiker en zout slechts met mate. En als we het toch over balans hebben: we moeten af van die belachelijke gewoonte in de ramadan waarbij we ons vol proppen na zonsondergang. Elk weldenkend mens moet toch inzien dat dat niet de bedoeling kan zijn geweest van God.

Ik weet hoe moeilijk het is om al dat lekkers te laten staan, en als je moedwillig kiest om er toch mee door te gaan, bedenk dan wel dat je een extra verantwoordelijkheid hebt richting je kinderen. De eetgewoonten die een kind thuis krijgt, vormen de basis voor zijn keuzes later. Probeer dus op zijn minst je kinderen gezond te houden.

Dan tenslotte nog een opmerking over sporten. Veel mensen denken dat de islam negatief staat tegenover sport en beweging. En dat geldt dan altijd extra voor vrouwen. Onzin. Een gezond lijf is ondenkbaar zonder lichaamsbeweging. Sporten wordt dan ook aanbevolen, op voorwaarde dat je er niet excessief mee bezig bent en dat je decent gekleed blijft. Oh, en volgens mij mag boksen niet want dan sla je gezichten kapot en dat is niet in lijn met Gods boodschap. Zet je kind (jongens en meisjes!) dus op zwemles, boogschieten of paardrijden. De Profeet, vzmh, himself heeft deze sporten aanbevolen. Bezwaren over geld of zwemkleding (niet decent genoeg)? Er zijn sportfondsen voor kinderen van ouders met een laag inkomen en zwemkleding is ook te koop in vormen die wel stroken met onze kledingvoorschriften.