Verwarring stemformulieren

Het stemformulier van de waterschappen was voorzien van een andere kleur dan die van de Provinciale Staten. Dat leidde tot veel verwarring; mensen waren geneigd om de blauwe kaart van de provincie in de stembak van de waterschappen te doen. De stembureaus hebben alle stembussen extra gecontroleerd.