Grotere invloed kleine partijen

Hoewel GroenLinks ruim 100.000 stemmen minder kreeg dan in 2011 en daarmee een senator verliest (van 4 naar 5 zetels), heerste er op het verkiezingsavondje in het voormalige Haagse zwembad De Nieuwe Regentes een feeststemming. „Een geweldig resultaat”, sprak partijleider Bram van Ojik in zijn speech. Want de partij, die bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2012 met 2,3 procent van de stemmen een immense nederlaag leed, heeft „aan machtsrelevantie gewonnen”, aldus campagneleider Wijnand Duyvendak vanmorgen. Nu het kabinet zijn positie in de Eerste Kamer met tien zetels verzwakt ziet, zal het meer steun van andere partijen moeten krijgen, ook van de kleintjes. Die kunnen in ruil meer eisen stellen. „We zullen nu meer groene en sociale resultaten gaan behalen”, voorspelde Van Ojik.

De Haagse machtspositie van álle kleinere partijen wordt sterker. Want ook ChristenUnie, SGP, 50Plus en Partij voor de Dieren wisten hun vertegenwoordiging in de Eerste Kamer uit te breiden.

De twee kleine christelijke partijen SGP en ChristenUnie, met D66 al twee jaar gedoogpartner van Rutte II, winnen omgerekend samen twee zetels en krijgen straks 5 senatoren. „Prachtige verkiezingen geworden”, twitterde CU-leider Arie Slob.

Een verdubbeling van hun invloed is er voor de twee nichepartijen 50Plus en de Partij voor de Dieren. Zij beide gaan van 1 naar 2 zetels in de Eerste Kamer. PvdD-leider Marianne Thieme, die het welzijn van de natuur hoog op de agenda heeft staan, bejubelde haar nieuwe rol: „Wij zijn de belangrijkste oppositiepartij geworden.”

De winst van seniorenpartij 50Plus betekent de terugkeer van een oude bekende op het Binnenhof. Voormalig CDA-staatssecretaris Martin van Rooijen is de nummer 2 op de kandidatenlijst voor de senaat.