Hoge opkomst Saba en Bonaire

Bij de verkiezingen voor eilandraden, gisteren, op Saba en Bonaire, kwamen relatief veel meer mensen dan bij de verkiezingen in Nederland. Op Saba kwam 91,3 procent van de kiezers, op Bonaire 78 procent. De eilanden zijn sinds 2011 ‘bijzondere gemeenten’ van Nederland. De uitslag heeft geen gevolgen voor de senaat.