Economie

Waar geeft jouw provincie geld aan uit?

Beeld Yordi Dam

Zeven miljard zevenhondertiendmiljoen en honderddrieëndertigduizend euro. Zoveel geven de twaalf provincies dit jaar gezamenlijk uit. Oftewel, 456 euro per inwoner. Waar gaat dat geld naar toe?

Vandaag zijn de Provinciale Statenverkiezingen en daarom zet NRC Q op basis van de provinciebegrotingen voor 2015 de uitgavenposten per provincie op een rij.

Waar geeft jouw provincie geld aan uit?

Zoek in onderstaande tool de uitgaven van jouw provincie. Selecteer in het menu een provincie en een kostenpost. De cijfers zijn uitgedrukt in euro’s per inwoner

Gekeken naar de begrotingen vanaf 2005 valt een aantal dingen op.

1. De provincies geven minder uit

De afgelopen paar jaar hebben de provincies gezamenlijk steeds minder geld uitgegeven. Na een piek van meer dan 8 miljard euro in 2012 tot 7,7 miljard dit jaar. Een deel van deze daling wordt overigens veroorzaakt door de decentralisatie van de zorg: de gemeenten zijn nu verantwoordelijk voor deze taken en dus ook voor de bijbehorende kosten. De (dalende) uitgaven in één gifje.

2. Het meest aan asfalt

174 euro per inwoner. Zoveel geven de provincies gemiddeld uit aan verkeer en (openbaar) vervoer. Deze post - die onder andere aanleg van wegen, het organiseren van openbaar vervoer en het onderhoud van veerdiensten bevat - staat hiermee in alle twaalf de financiële boeken bovenaan.

De “tweede plaats” qua uitgaven verschilt wel. Groningen investeert het meest in ruimtelijke ordening. De post “recreatie en natuur” is de financiële runner up in meer provincies. Het geld in deze pot is onder andere voor ontwikkeling van infrastructuur voor recreatie en toerisme. Fijne fietspaden en picknickplaatsen dus. Ook het beheren en onderhouden van natuurgebieden horen bij deze post. Investeringen in de economie vormen de tweede lastenpost in Friesland, Flevoland en Limburg. Geld voor innovatie dus.

Alleen Brabant spendeert fors uit het potje “welzijn”. Deze post omvat het aanleggen van zwembaden en sportvelden, kunst- en cultuurfinanciering en het uitvoeren van de zorgtaken die op provinciaal niveau geregeld zijn.

3. Friesland is de big spender

Friesland geeft dit jaar het meeste geld uit: omgerekend naar inwoner zo’n 990 euro. Gelderland volgt met 892 euro. De laatstgenoemde provincie is ook big spender als het gaat om de aanleg van onder andere provinciale wegen.