Landelijke prognose en alle uitslagen per provincie

Bekijk de samenstelling van alle Provinciale Staten en de verwachte samenstelling van de Eerste Kamer.

Hieronder de uitslagen van de Provinciale Statenverkiezingen 2015 per provincie en landelijke prognoses. Bekijk ook: Uitslagenkaart Provinciale Statenverkiezing 2015

door: Appie Verschoor en Arlen Poort

Naschrift (19 maart 2015): door een technisch probleem werden in een eerdere versie van deze kaart onjuiste zetelaantallen vermeld in de provincies Groningen, Noord-Holland en Overijssel. Die zijn inmiddels gecorrigeerd. [red.]