Opinie

Hoe warmer, hoe meer sneeuw

Opwarming en meer sneeuw, het is een lastige combinatie. Toch is dat de conclusie van een onderzoek in Nature Climate Change naar sneeuwval op Antarctica. Die neemt met zo’n vijf procent toe per graad temperatuurstijging. En, nog een verrassende conclusie, daardoor daalt de zeespiegel in het gebied met ongeveer 3 centimeter per eeuw. Of eigenlijk moet je zeggen, stijgt de zeespiegel 3 centimeter minder.
De extra sneeuw betekent volgens de onderzoekers nog steeds dat de er de komende tijd waarschijnlijk meer ijs op Antarctica verdwijnt dan er bij komt.
Dit is niet het eerste onderzoek dat op basis van computermodellen een toename van sneeuw op de Zuidpool voorspelt. Het lijkt ook logisch: door de temperatuurstijging wordt de atmosfeer vochtiger, wat in dit koude gebied meer sneeuwval betekent. Het probleem is alleen, zegt een van de auteurs, Peter Clark van de universiteit van Oregon, dat de waarnemingen van de afgelopen halve eeuw de conclusie op basis van de modellen niet bevestigen:

‘Documenting the relationship between changes in temperature and snow accumulation is difficult because of strong natural variability.’

Om dat probleem te voorkomen hebben de onderzoekers hun modelprojecties vergeleken met historische data op basis van ijskernen. Daaruit bleek dat ook aan het eind van de vorige ijstijd de sneeuwval toenam toen de temperatuur begon te stijgen. Vervolgens bleek bovendien de extra sneeuw niet te leiden tot meer ijs. Onderzoeker Ricarda Winkelmann:

‘Snow piling up on the ice is heavy and presses down. [...] Because additional snowfall elevates the grounded ice sheet on the Antarctic continent, the ice flows more rapidly into the ocean.’

Vrijwel tegelijkertijd verscheen in Nature Geoscience een artikel van NASA in samenwerking met de universiteit van Texas. Daarin beschrijven ze twee doorgangen die diep in de Totten gletsjer doordringen. De wetenschappers sluiten niet uit dat warm oceaanwater de bodem van de gletsjer bereikt. Het zou ook de verklaring kunnen zijn voor het relatief snel afsmelten van de Oost-Antarctische gletsjer. NASA-onderzoeker Dustin Schroeder:

‘Totten Glacier and the East Antarctic Ice Sheet are a much more interesting and dynamic part of the sea level rise story than we’d previously thought.’

Mede-auteur Donald Blankenship:

‘We’ve basically shown that the submarine basins of East Antarctica have similar configurations and coastal vulnerabilities to the submarine basins of West Antarctica that we’re so worried about, and that warm ocean water, which is having a huge impact in West Antarctica, is affecting East Antarctica, as well.’

Paul Luttikhuis
Blogger

Paul Luttikhuis

Buitenlandredacteur Paul Luttikhuis volgt op dit blog nieuws over klimaatverandering. Hij schrijft over sociale en economische gevolgen, over manieren waarop landen zich daarop voorbereiden, over nieuwe wetenschappelijke inzichten en over de onderhandelingen na ‘Parijs’. Regelmatig zullen gastauteurs hun licht laten schijnen op deze thema’s.