Dagkalender van de Wereldliteratuur: wat was het thema van de 70ste Boekenweek?

Precies tien jaar geleden werd de 70ste Boekenweekgeschenk afgesloten. Het geschenk heette Zomerhitte en was het geschreven door Jan Wolkers. Maar wat was het thema?

Het thema was ‘Boeken over onze geschiedenis‘ en het motto ‘Spiegel van de Lage Landen’. Voor NRC Handelsblad maakte ik een overzicht met romans en fictieverhalen over de vaderlandse geschiedenis, in chronologische volgorde, van de Romeinse tijd tot de moord op Pim Fortuyn. Dertien boeken daaruit gelicht:

320-326 n. Chr.
Aarnout Drost: Hermingard van de Eikenterpen (1832); de eerste echte Nederlandse historische roman gaat over een Bataafse vrouw die zich met haar geliefde, Siegbert, bekeert tot het christendom

1297
C. Joh. Kieviet: Fulco de minstreel (1892); in dit verhaal uit de roerige tijden na de moord op Floris V, redt een graag zingende lijfeigene het huwelijk en daarna het leven van zijn heer

1345
Jacob van Lennep: De roos van Dekama (1836); de Slag bij Warns, waar Willem IV van Holland werd verslagen door de Friezen, gezien door de ogen van twee ridders uit het grafelijk gevolg

1481-1483
J.F. Oltmans: De schaapherder (1838); ‘een verhaal uit den Utrechtschen oorlog’ (Hoeken tegen Kabeljauwen), rondom de schimmige held Jan van Schaffelaar die in Barneveld van de toren sprong om zijn mannen te redden

circa 1530
A.L.G. Bosboom Toussaint: Het huis Lauernesse (1840); tegen de achtergrond van de voortschrijdende Reformatie komt een Utrechtse jonkvrouwe in conflict met haar felkatholieke verloofde

1570
P.F. Thomése: ‘Leviathan’ (1990); in het eerste verhaal uit de bundel Zuidland betoont de historische dichter Janus Dousa (Johan van der Does) zich tijdens de Allerheiligenvloed een krachteloos bestuurder

1581
Arturo Pérez-Reverte: De zon van Breda (1998); een Spaanse schildknaap beleeft de vuile oorlog rondom het beleg van Breda tijdens de Nederlandse Opstand

1672
Alexandre Dumas-père: La tulipe noire (1850); politiek, rivaliteit, tulpenhandel en andere avonturen in het rampjaar dat begon met de moord op de gebroeders De Witt

1765-1779
Cynthia McLeod: Hoe duur was de suiker? (1994); goed gedocumenteerde, romantisch geschreven familieroman over planters in de Surinaamse kolonie

1779-1781
Hella Haasse: Schaduwbeeld of Het geheim van Appeltern (1989); ‘kroniek van een leven’, en wel dat van de adellijke democraat Joan Derk van der Capellen tot den Pol, schrijver van de ‘Brief aan het volk van Nederland’

1858-1918
Ina Boudier-Bakker: De klop op de deur (1930); uitwaaierende familieroman over de vrouwenemancipatie en de arbeidersbeweging in de tweede helft van de negentiende eeuw

1943
J. Presser: De nacht der Girondijnen (1957); een joodse ordebewaker in het doorgangskamp Westerbork komt tot zelfinzicht (en zelfkritiek) wanneer het al te laat is

1953
Anton Koolhaas: Tot waar zal ik je brengen? (1976); liefde en dood tegen de achtergrond van een zware orkaan en een verwoestende vloedgolf op het Zeeuwse eiland Walcheren

Voor meer afleveringen van de Dagkalender van de Wereldliteratuur, zie Pieter Steinz’ The Global Reader.

Pieter Steinz zit op Twitter.

    • Pieter Steinz