Opinie

    • Menno Tamminga

Wie durft Rabo-prins Bruggink nu te bellen?

1+ 1 = 2. Of meer. De Rabobank heeft een financieel directeur te veel, nu voormalig ‘kroonprins’ Bert Bruggink zijn vertrek heeft aangekondigd. De Nederlandsche Bank, die onder meer toezicht houdt op de Rabobank, komt een commissaris tekort nu Alexander Rinnooy Kan zijn vertrek heeft aangekondigd. Hij verwacht na de Provinciale Statenverkiezingen van morgen lid van de Eerste Kamer te worden. Namens D66. Als Kamerlid moet hij zeker wel eens stemmen over wetgeving over financieel toezicht en de rol van De Nederlandsche Bank. Dat schept een belangenconflict. Nu stoppen is beter dan straks spijt.

Dus er is vraag naar een commissaris én er is aanbod van een financieel expert. Uitkomst: benoem Bruggink (1963) als commissaris bij De Nederlandsche Bank.

Er zijn triple A-argumenten. Reken maar na.

1 Als financieel bestuurder van een bankgigant kent Bruggink de spanning tussen commercie en prudentie in de kredietverlening. Hij kent de trucs op de handelsvloer waar mensen zich laten leiden door een bonuscultuur. Zeker na het Libor-rentemanipulatieschandaal.

Bovenal weet hij alles van bankbalansen, ook van de opgeblazen varianten. De Nederlandsche Bank is daar zelf volop mee bezig door de massale opkoop van Europese staatsobligaties onder leiding van de Europese Centrale Bank. In hun verslag over 2014 zeggen de commissarissen van De Nederlandsche Bank bijvoorbeeld dat de risico’s op de balans die hieruit voortvloeien een „terugkerend punt van aandacht” op hun vergaderingen zijn.

2 Bruggink is ook een ervaringsdeskundige. Hij weet wat het is als je als bestuurder zelf door ‘jonkies’ van De Nederlandsche Bank getoetst wordt op je deskundigheid en integriteit. Hij weet hoe het voelt om onder steeds strikter toezicht staan. Van de AFM, de Autoriteit Financiële Markten, en van internationale controleurs.

In de huidige raad van commissarissen wordt deze ervaring node gemist. Eigenlijk is Rinnooy Kan de enige die hierover kan meepraten, maar dan wel van lang geleden (1996-2006), toen hij in de ING-top meedraaide. Een ervaringsdeskundige tussen de commissarissen kan een bijdrage leveren aan de toepasselijke toon van het toezicht en moet ook helpen bij het antwoord op de vraag: is de volgende nieuwe regel ook effectief? Of alleen symboolpolitiek?

3 Bruggink staat ook bekend om zijn uitgesproken opvattingen. Als Rabo-bestuurder had hij er geen moeite mee concurrenten de les te lezen. Of een beetje te jennen. Of de politieke bankenlobby te ontregelen. Dat spreekt in zijn voordeel. Soms vileine en recht-voor-hun-raap-mensen voegen wel zeker iets toe aan een raad van commissarissen. Zij kunnen de bijna vanzelfsprekende voorliefde voor consensus die zulke gremia kenmerkt doorbreken. Dwarse mensen helpen tevens om tegenspraak te organiseren. Zij zijn daarom een onmisbaar onderdeel van de vereiste diversiteit in raden van commissarissen, een criterium dat helaas voortdurend wordt versmald tot de vraag: zitten er wel twee vrouwen in? (Bij De Nederlandsche Bank netjes in orde, zoals je mag verwachten.)

Zijn er belemmeringen?

Geld. Brugginks laatst bekende verdienste bij Rabo: 1,1 miljoen euro. Een commissaris bij De Nederlandsche Bank kreeg vorig jaar 25.626,32 euro basisvergoeding.

Met twee oud-SER-voorzitters in de coulissen, namelijk Rinnooy Kan en Wiebe Draijer bij de Rabobank, moet hier een compromis te sluiten zijn.

    • Menno Tamminga