Opinie

Smakelijk

Als afstuderend student aan de opleiding pabo sta ik in verschillende klassen. Ondanks mijn voorkeur voor de bovenbouw komt het voor dat ik nu en dan in een onderbouwgroep sta, zoals een tijdje terug in een groep 3.

Rond 10 uur, na het zingen van het welbekende ‘smakelijk eten’, aten de kinderen hun fruit op. Een jongetje met een uiterlijk dat is te typeren als dat van Pluk van de Petteflet, loopt een aantal keer heen en weer naar de prullenbak. „Wat is er aan de hand?”, vraag ik aan hem terwijl hij met een vies gezicht zichzelf weer richting de prullenbak begeeft . „Mama heeft pitten in mijn mandarijn gestopt!”, brengt hij verontwaardigd uit.

Koen van Bokhoven