Maak onze natuur weer natuurlijk met wolven

Illustratie Pavel Constantin

2015 is voor natuurminnend Nederland goed begonnen. Nog nooit zijn er zo veel grazers (edelherten, heckrunderen, konikpaarden) in de Oostvaardersplassen geteld. En dan kwam de wolf ook nog langs – uniek omdat de wolf ruim een eeuw geleden ons land verliet. Deze mijlpalen zijn een compliment voor ons natuurbeheer, dat voornamelijk op provinciaal niveau wordt vormgegeven.

Hoewel? De wolf voelt zich al jaren thuis bij onze oosterburen (10/3), maar een permanente oversteek naar Nederland zit er nog niet in. Vooral het gebrek aan verbonden natuurgebieden stopt de opmars van de wolf. Dieren die niet kunnen vliegen, zitten vast tussen hekken, wegen of andere bebouwing. De Europese ecologische hoofdstructuur die deze losse eilandjes verbindt, is in veel landen een groot succes, met de terugkeer van de wolf als meetbaar resultaat. Niet alleen zijn de natuurgebieden niet verbonden, ze moeten bij gebrek aan een toppredator (een roofdier bovenaan de voedselpiramide) kunstmatig in stand worden gehouden. Een recordaantal grazers gaat hand in hand met recordsterfte door overbegrazing. Om de natuurlijke situatie na te bootsen schiet Staatsbosbeheer de grazers pas bij verzwakking af (vroeg reactief beheer). Een toppredator zoals de wolf kan uitkomst bieden. Populaties worden dan door de wolf en niet door boswachters gereguleerd. De aantallen grazers worden beperkt en bovendien door selectie gezond gehouden. En de kosten? Boeren staan niet te springen om een wolf in hun achtertuin. Maar een fonds om voor gedode schapen te compenseren kost minder dan de kwart miljoen euro die jaarlijks naar het vroeg reactief beheer in de Oostvaardersplassen gaat. Voor het zover is, zal de wolf zich eerst in Nederland moeten vestigen. Het verbinden van de losse natuurgebieden met groene infrastructuur (bijvoorbeeld ecobruggen en groenstroken) helpt hierbij. Ook groeit de biodiversiteit door de aanleg van groene infrastructuur, wat weer resulteert in nuttige diensten zoals stofkringlopen, waterreiniging, pestbestrijding en toerisme. Een rendabele investering dus. En net als „gewone” (grijze) infrastructuur is de aanleg van groene infrastructuur bij uitstek een taak van de provincie. Voor een paar dagen telde Nederland weer één toppredator. Laat dit er meer worden, verlaag de natuurbeheerkosten en maak van Nederlandse natuurgebieden weer echte natuur: kies voor groene infrastructuur.

    • Bart van Gent