Kamer: geen extra bezuinigingen op zorg

ANP / Koen van Weel

De Tweede Kamer vindt dat er niet extra mag worden bezuinigd op de zorg en de sociale zekerheid om een lastenverlichting te kunnen bekostigen. Een meerderheid, waaronder regeringspartij PvdA, steunde vandaag een voorstel daartoe van de ChristenUnie.

Dat meldt persdienst ANP. Ook de twee andere bevriende oppositiepartijen D66 en SGP en veel andere oppositiepartijen waren ervoor. Regeringspartij VVD en onder meer oppositiepartij CDA steunden de motie niet.

PvdA-leider leider Samsom zei eerder al niet meer te willen bezuinigen op zorg en sociale zekerheid. Vice-premier Asscher zei in een interview met NRC Weekend (€) dat dat ook niet gaat gebeuren. Hij zei:

“Onze volgende grote opdracht is een nieuw belastingstelsel, voor meer werkgelegenheid. Je hebt altijd lastenverlichting nodig voor zo’n herziening, om de inkomenseffecten te compenseren. Dat geld moeten we stapje voor stapje bijeen zien te krijgen. Maar als je nu zegt: laten we nog eens flink bezuinigen, dan weet ik wel waar dat vandaan moet komen: zorg, sociale zekerheid en onderwijs. Natuurlijk zeg ik daar nee tegen.”

Uit recente macro-economische ramingen van het Centraal Planbureau blijkt dat het kabinet dit jaar niet op begrotingsmeevallers kan rekenen. Het economisch herstel zet weliswaar verder door “groei van 1,7 procent van het bruto binnenlands product dit jaar en 1,8 procent volgend jaar” maar het begrotingstekort neemt dit jaar niet verder af dan eind vorig jaar reeds verwacht: 1,8 procent van het bbp. Voor volgend jaar raamt het CPB dat tekort op 1,2 procent.

D66 wil extra bezuinigen, net als CDA

D66-leider Alexander Pechtold zei eerder dat de rijksoverheid de komende jaren 13 miljard méér wil uitgeven en dat daar makkelijk op bezuinigd kan worden om de lastendruk te kunnen verminderen. Ook het CDA eiste eerder al een forse vermindering van de uitgaven.

CU-Kamerlid Joël Voordewind, die de motie indiende, is blij met de steun. Tegen persbureau ANP zei hij:

“Dit is een duidelijke piketpaal voor de onderhandelingen straks.”

Die onderhandelingen gaan over de begroting voor volgend jaar.

Lees in NRC Weekend ‘Het kan zo afgelopen zijn. Daarom houd ik het vol’ (€), een interview met vice-premier Lodewijk Asscher