Nederland kiest: Het debat

Aan de vooravond van de Provinciale Statenverkiezingen presenteert Rob Trip een slotdebat met de partijleiders. Alle partijen die vertegenwoordigd zijn in de Eerste Kamer zijn uitgenodigd. De uitzending begint met een discussie tussen de leiders van de kleinere partijen. Daarna volgen zes één-op-één-debatten met steeds twee partijleiders van de grotere partijen: VVD, PvdA, PVV, CDA, SP en D66. Centraal staan de thema’s economie, veiligheid, energie en de rol van de provincies.