Filosoof op schoot wil dat iedereen aan het woord komt

Wie: Marli Huijer

Leeftijd: 60

Wat: Denkeres des Vaderlands

Waar: ‘DWDD’ 13 mrt, 'IKONhuis’, 15 mrt

Het heeft iets moois dat juist in het weekeinde dat filosoof René Gude overleed, Marli Huijer, zijn opvolgster als Denker des Vaderlands, een dubbele televisiedoop onderging. En daarbij nadrukkelijk postuleerde dat ze zichzelf ‘denkeres’ wil noemen, als pleitbezorger van een meer vrouwelijke wijsbegeerte, met Hannah Arendt en haar begrip ‘geboortelijkheid’ in plaats van sterfelijkheid als inspiratie.

Zowel in De Wereld Draait Door (VARA) als IKONhuis: De Nieuwe Wereld kwamen dezelfde elementen in haar betoog naar voren. Alleen de vorm verschilde nogal. Na Gudes ‘meedenken’ en Hans Achterhuis’ ‘tegendenken’ kiest Huijer, die eerst arts was voor ze filosoof werd, voor 'tussendenken’. In DWDD legde ze het als volgt uit: denken kan ook in de ruimte tussen mensen. Neem nu die tafel die tussen haar en Matthijs van Nieuwkerk instond. Als ze bij hem op schoot zou zitten, dan verliep het gesprek anders. „Wilt u bij mij op schoot?”, vroeg de gastheer. Dat liet ze zich geen twee keer zeggen, want ze bekende Matthijs best een aantrekkelijke man te vinden. Waarna tafelheer Marc-Marie Huijbregts zei te willen tussenwerpen dat hij zich buitengesloten voelde.

Dat gesprek kwam niet meer goed. Het is wel een manier om op te vallen, maar ik weet nu nog niet wat tussendenken is. Omdat Huijer steeds de tweede lettergreep van het woord ‘filosofie’ inslikt, klinkt het als ‘vis à vis’, moest ik denken. Maar dat is vast niet opzettelijk.

In het zondagochtendprogramma van de IKON kreeg Huijer tegenover de empathische gastvrouw Colet van der Ven, vast zelf ook een tussendenker, wat meer ruimte voor context. De naam van Michel Foucault kreeg meer invulling en desgevraagd onthulde Huijer dat ze uit een gelovig gezin kwam en dat haar afscheid van het geloof als 16-jarige voor verwijdering had gezorgd. Terwijl ze juist zo graag verbonden wil blijven met andersdenkenden.

Het plan van Huijer is om elke uitnodiging van de media aan te pakken, want ze heeft ontdekt dat je dan veel meer mensen bereikt dan met een lezing of een college. De hoogleraar aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en lector aan de Haagse Hogeschool begint altijd met de namen van de studenten uit het hoofd te leren en zorgt bij elke les dat iedereen aan het woord komt. Inclusief denken, zou ik het noemen. En heel positief.