In het midden

Vul in en ontdek wie of wat er midden in het nieuws staat © Studio Steenhuis, studiosteenhuis.nl

Horizontaal

1. Sierbloem 5. Is volgens de erven Gaye ook plagiaat 8. In het Frans niet met pas 9. Wil Curry niet terug 11. Beboste landstreek 13. Krijgt steeds op zijn kop 15. Mark die Valerie door Amy liet zingen 16. Was melk vroeger goed voor 20. __ Day Will Come, ook van Amy 21. __ Gunning 22. Lichaamsdeel tussen de benen? 23. Trojaanse held 25. Amerikaans werelddeel 26. Balk 27. Turnoefening in een rok 28. Veel vocht

Verticaal

1. Overlegt met V&D over een sociaal plan 2. Jagersgerecht 3. Snel meer snelheid 4. Daar wordt de machtigste gevlooid 5. Onbewuste toestand 6. Wordt veel online gespeeld 7. Thom __, Radiohead 10. Beweert de SP niet te zijn 12. Knaagdier van Reve 14. Beweert de SP ook al niet te zijn 17. Gepaste hoeveelheid 18. Koloniaal ruilmiddel 19. Zure appel 24. Schik uit Gent

Oplossing van vrijdag

Horizontaal 1. DELHAIZE 6. ALES 9. IEP 10. EURO 11. ONGEREPT 15. SOLO 17. NS 18. VOEL 19. LENIG 22. DIANA 24. TITANIC 28. ROMA 29. HOMELAND 30. KATE 31. ACE 32. GEER 33. LŸFSTRAF

Verticaal 1. DION 2. EENS 3. LPG 4. AURORA 5. EET 6. ARSENAL 7. LOON 8. SMOG 12. EVENAAR 13. EEG 14. PLUTO 16. LI 19. LOTERS 20. FAMKE 21. SIM 22. DRUG 23. IO 25. NAAR 26. INCA 27. CDEF 29. HEL In het midden: FERGUSON