De Rotterdamse roulette: de vlag uit of dikke tranen?

De keuze voor een middelbare school hangt bij veel scholen af van een loting. Alies van den Boom vreest een Rotterdamse roulette.

Naar welke middelbare school ga je na groep 8? Deze vraag speelt al in groep 7. In Rotterdam zo veel scholen, zo veel keus. Belangrijk dus om je op tijd te oriënteren. Via schoolkeuze.rotterdam.nl, de verhalen van kinderen in de buurt, open dagen. Open dagen van alle scholen in Rotterdam die op een, twee dagen in het jaar worden georganiseerd. Dat betekent een goede voorselectie maken en in een avond en een ochtend je 10/11-jarige kind in het opendagencircus los te laten. In groep 8 hebben we deze exercitie nog een keer herhaald. Met kind nogmaals open dagen bezocht, open lesmiddagen laten volgen. Via school en op eigen initiatief. En wij als ouder hebben nog braaf alle informatieavonden bezocht. En zo kwamen we uit op het Erasmiaans, Libanon Lyceum en het Melanchton Schiebroek. Drie goeie scholen...

Volgens het nieuwe systeem mag je je op een school inschrijven, is het advies van de school leidend, mag er niet naar CITO-scores of entreetoetsen gekeken worden. Omdat het voor het eerste jaar is dat deze regels gelden en de effectiviteit nog niet bewezen, bestaat er toch de mogelijkheid om je bij meerdere scholen aan te melden. En dat klonk zo logisch. Er gingen geruchten over teveel inschrijvingen op het Erasmiaans en op het Libanon Lyceum met het technasium. Net als vele ouders schreven we dochter dus in op drie scholen. Erasmiaans en Libanon met stip op 1 en 2, Melanchton als een heel goede en veilige keus op drie. Met de verwachting dat ons kind dan toch wel op een van de twee scholen zou worden ingeloot. Na een officieel sollicitatiegesprek op het Erasmiaans ontvingen we een roze lootje. Op het Libanon kregen we in ruil voor de inschrijfformulieren een wit lootje. Onze geluksnummers: 1414 en 528. We keken uit naar 12 maart. De deceptie was groot. Om 16.00 was de uitslag op het Erasmiaans bekend. Jammer maar helaas: onze dochter is uitgeloot en belandt op een onmogelijke plek op de wachtlijst. Om 18.00 de uitslag van het Libanon, hetzelfde verhaal. Waar in andere huizen nog net de vlag niet werd uitgehangen omdat kind op twee scholen is ingeloot, vloeiden bij ons dikke tranen. Dubbel pech.

Loting is zoals het is. Alle kinderen gelijke kansen. Ik heb wel grote vraagtekens bij hoe het inloten de komende jaren gaat verlopen. Wordt het de Rotterdamse roulette? Zo voelt het voor ons nu. Onze dochter op twee scholen uitgeloot, andere kinderen op beide scholen ingeloot. Is het misschien toch niet eerlijker naast het schooladvies de intrinsieke motivatie van het kind mee te wegen? Zodat scholen kinderen binnen krijgen die zelf echt graag willen, in plaats van kinderen die naar een Erasmiaans of technasium gaan omdat ouders het zo graag willen. Ons kind gaat nu naar het Melanchton. We zijn blij dat we aan goed ‘verwachtingsmanagement’ hebben gedaan en vanaf het eerste moment hebben besproken dat het drie goede keuzes zijn.

Maar voor vandaag hebben we het gevoel dat de Postcode Loterij is gevallen en wij als enigen in de straat geen lot hadden. Alle schoolgenootjes en vriendinnen van onze dochter gaan wel naar de school van hun eerste of tweede keus. Vandaag maken we de inschrijving op het Melanchton definitief en is alles goed. Ik hoop dat dit verhaal wordt meegnomen bij de verdere ontwikkeling van het systeem van FOKOR (vereniging schoolbesturen Rotterdam). Zodat andere gezinnen een teleurstelling als deze bespaard blijft.

    • Alies van den Boom