Complottheorie van VVD doet niets af aan vertrek Opstelten

Aan één van de meest gehanteerde deëscalatiewetten op het Binnenhof had minister Schippers (Volksgezondheid, VVD) het voorbije weekeinde duidelijk geen behoefte. Deze ‘wet’ die zegt dat, om erger te voorkomen, bij ongunstig nieuws niet in een vlek moet worden gewreven, was aan haar niet besteed. Hetzelfde gold voor die andere ‘crisiswet’: blijf stil zitten als je geschoren wordt.

Afgelopen zaterdag beweerde Schippers in een vraaggesprek met dagblad de Telegraaf dat er een bewuste campagne school achter de afgelopen weken aan het licht gekomen affaires waarbij VVD’ers betrokken waren. Zij doelde in het bijzonder op de zaak die begin vorige week leidde tot het aftreden van de VVD-coryfeeën op het departement van Veiligheid en Justitie, minister Opstelten en staatssecretaris Teeven.

Het was volgens Schippers, die ook deel uitmaakt van het VVD-campagne team, „geen toeval” dat „er nu incidenten naar boven komen”. Dat dit geen onbezonnen dan wel uit de context gehaalde opmerking was, bleek een dag later toen de prominente VVD-politica haar woorden nog eens herhaalde in het televisieprogramma Buitenhof. Zij is ervan overtuigd dat er „ergens een kracht” zit achter het telkens oprakelen van de kwestie rond de deal met drugscrimineel Cees H. als er verkiezingen in aantocht zijn.

Dit is nogal een bewering. Zeker als deze gedaan wordt zonder enige verdere bewijsvoering. Die heeft zij dan ook niet, gaf Schippers toe. Het blijft bij haar constatering dat het geen toeval was dat de omstreden deal met de drugscrimineel nu in het nieuws kwam. Volkomen terecht hebben politici van andere partijen Schippers dan ook opgeroepen te zwijgen als zij niet over nadere aanwijzingen over een bewuste actie beschikt.

De Tweede Kamer heeft vorige week na het aftreden van beide bewindslieden unaniem besloten tot een onafhankelijk onderzoek naar de schikkingovereenkomst. Hoewel de precieze taakopdracht aan de onderzoekscommissie nog moet worden geformuleerd, heeft de Kamer al wel uitgesproken dat de „al dan niet beschikbare informatie” over de deal, één van de te onderzoeken aspecten dient te zijn. De oproep van Schippers om te onderzoeken waar de informatie vandaan komt is dus in feite een overbodige.

Met haar bewust gekozen bewoordingen legt minister Schippers het accent op de boodschapper van de affaire inplaats van de affaire zelf. Dat is hoe dan ook de verkeerde volgorde. Minister Opstelten moest vorige week aftreden omdat hij als gevolg van verkeerde informatieverstrekking in een onhoudbare positie terecht was gekomen. Om in justitietermen te blijven: het delict verandert niet door de wijze waarop dit aan het licht is gekomen.