‘Aziaten kopen massaal Heinekenflesjes op’

Dat berichtten de NOS en andere media

Illustratie Martien ter Veen

De aanleiding

‘Na melkpoeder willen Aziaten nu Heineken-bier’ kopte de website van de NOS vorige week. ‘Vorig jaar kochten Aziaten massaal Nederlands melkpoeder, nu hebben ze kennelijk hun zinnen gezet op wegwerpflesjes van Heineken.’ Ze zouden massaal draaidopflesjes van het biermerk – mono’s genoemd – opkopen met als doel die naar Azië te exporteren. Ook De Telegraaf, Spits en de Vlaamse krant De Standaard berichtten dit. Vanwege de verhoogde vraag wil Heineken een quotum invoeren om, zoals De Telegraaf het noemt, ‘hamsteren door Aziaten tegen te gaan’.

Is er echt een run op Heinekenflesjes door Aziaten?

Waar is het op gebaseerd?

De informatie komt bij Heineken zelf vandaan. Er wordt daar inderdaad nagedacht over een quotum op de mono’s. Het gaat overigens alléén om die flesjes, niet om blikken of kratten. In een officiële persverklaring zegt de bierbrouwer over de verhoogde vraag: ‘We onderzoeken op dit moment de oorzaak hiervan, maar het lijkt erop dat dit wordt veroorzaakt door een sterk toegenomen vraag van derden die dit product naar Azië exporteren.’ Het hoe en waarom is onduidelijk.

En, klopt het?

We gaan eerst eens de supermarkten langs. Beginnen bij de grootste dan maar: Albert Heijn. Merken ze daar iets van een run op de Heineken-monoflesjes? Jawel, zegt de woordvoerder. Sinds twee weken is er inderdaad verhoogde vraag naar deze specifieke biertjes in sommige van de ongeveer 900 winkels. „In ieder geval meer dan gebruikelijk.”

Dan rest natuurlijk de vraag: komt dat daadwerkelijk door „Aziaten” die de flesjes opkopen „voor de export”? Dat kan de woordvoerder dan weer niet zeggen. „Dat signaal herkennen we in ieder geval niet.”

Albert Heijn is natuurlijk niet de enige supermarktketen van Nederland. Jumbo heeft zo’n 500 winkels en heeft bij „enkele” daarvan inderdaad verhoogde verkoop van Heineken-mono’s gezien. In hoeveel winkels? Minder dan tien, zegt een woordvoerder. Waar? In Gelderland. Maar van de oorzaak weten ze niets, noch van Aziaten of export.

We gaan door. Na Albert Heijn en Jumbo zijn de twee grootste supermarktketens Spar (420 winkels) en Plus (254 winkels). Wat blijkt? Er is in deze winkels helemaal geen sprake van verhoogde vraag naar Heineken, zeggen beide woordvoerders.

Samengevat: in sommige supermarkten van Albert Heijn, en in mindere mate Jumbo, was er inderdaad verhoogde vraag, maar in de andere grote supermarkten niet. En geen van de winkels zegt te weten van Aziaten die de flesjes zouden opkopen. Hoe komt men daar dan toch bij, als de vier grootste supermarktketens van Nederland dat niet weten? De woordvoerder van Albert Heijn: „Daarvoor moet je toch echt bij Heineken zelf zijn.” Maar helaas, Heineken wil niet verder uitweiden dan de „officiële persverklaring”, zegt de woordvoerder.

Conclusie

Albert Heijn heeft inderdaad gemerkt dat er meer vraag is naar de wegwerpflesjes van Heineken. Bij Jumbo is dit maar in een paar winkels het geval, Plus en Spar hebben helemaal niets gemerkt. Maar Albert Heijn noch Jumbo zegt te weten of het om ‘Aziaten’ gaat die de flesjes zouden ‘opkopen’. Heineken wil er niet verder over uitweiden. Alles overziende is er wel erg weinig informatie voorhanden om te stellen dat Aziaten nu massaal Heineken-flesjes aan het opkopen zijn. Daarom zijn we streng en beoordelen we de berichtgeving in de media als ongefundeerd.

    • Thomas Rueb