Nieuwsuur Ivo? Nee, een werkbezoek aan de wolf

De minister zit in zijn werkkamer, op zijn bureau een hoge stapel stukken, die hij doorbladert en vervolgens in een papierbak mikt. Aan de wand een flatscreen, ingeschakeld op een nieuwskanaal. - (neuriet) Fjaldadiedee…fjaldadieda…pomperdepom en… (gooit stuk richting papierbak) … hopladidee!

- (Stas komt binnen) Hallo Ivo.

- Ha, Fred. Ga zitten, ga zitten. Ik was even een beetje aan het hoe noem je dat…

- Regeren?

- Ja precies, regeren. Haha. Zeg, waar ik je over wou spreken…. even kijken…. (zoekt in papieren)… o ja, Nieuwsuur!

- (Stas wijst naar tv-scherm, beelden van een wolf die langs een winkelcentrum loopt). Ik denk, jij wil het over die wolf hebben!

- Die wolf. Is er eh, is er een eh, een wolf?

- Ja, die de grens over is gekomen! Er loopt een wolf door het land! Dat zijn levensgevaarlijke dieren. Dus ik denk, Ivo wil overleggen over hoe we de wolf gaan aanpakken.

- Nee, ik wou het dus even hebben over Nieuwsuur. Wist jij…

- Van die wolf? Nee joh! Ik heb het nog even gecheckt, de douane, de marechaussee, het was echt voor iedereen een complete verrassing.

- Dus jij denkt dat ik de wolf moet aanpakken? En hoe dan?

- Ik denk dat we hem moeten meenemen in het jihadistenbeleid.

- Een jihadistische wolf?

- Ja, hij keert terug naar Nederland én hij is een bedreiging voor uw en mijn veiligheid. Net als jihadisten.

- Dus ik ga op televisie en ik zeg dat wij de wolf gaan aanpakken?

- Ja, dat je d’r bovenop zit! Zoals je altijd doet.

- Je weet dat daar nu grapjes over worden gemaakt hè, in de media.

- Waarover?

- Dat ik dat altijd zeg, dat ik het ga aanpakken. Kunnen we niet iets hoe noem je dat, iets proactievers bedenken?

- Goed punt. Een werkbezoek?

- Een werkbezoek. (staart in de verte). ‘De minister van Veiligheid en Justitie heeft vandaag een werkbezoek gebracht aan het gebied in Groningen dat wordt bedreigd door terugkerende wolven.’ Een goed item, ja. Zeg, en heb je daar ook jihadisties?

- Jihadisten. Ik denk het wel. Is een landelijk probleem.

- Oké, dus… een werkbezoek aan het gebied dat nu behalve door terugkerende jihadisten ook wordt bedreigd door terugkerende wolven…

- Ja! Fantastisch toch?

- Een werkbezoek aan de wolf… Oké, dat ga ik met Jean bespreken. Maar waar ik het over wilde hebben…

- Zeg, Mark deed het goed hè, in dat RTL-debat?

- O ja, uitstékend! Die jongen kan ze allemaal aan. Wat een kanjer! Maar goed, Nieuwsuur. Wist jij…

- Trouwens, over Mark gesproken, die zit op mij te wachten. Ik wist niet dat het al zó laat was.

- Oké. Prima. Maar nog even over Nieuwsuur. Wist jij… (vist Telegraaf van tussen de papieren, wijst op tv-pagina) dat dat programma helemaal geen uur duurt?

- Huh?

- Hier! Aanvang tien uur, einde tien voor elf! Vijftig minuten! Dus ik denk: is dat geen fraude? Met publiek geld? Moet Fred dat niet aanpakken?

- Goh ja Ivo, daar zeg je wat. Een uur van vijftig minuten, dat is inderdaad geen zuivere koffie. Ik duik daar in, Ivo, ik duik daar in.

- Oké, fijn.

- (Stas staat op, loopt richting deur) En hou me op de hoogte over dat werkbezoek hè?

- Werkbezoek? O ja, aan de boze wolf.

    • Jan Kuitenbrouwer