Nieuwe directeur van ADO wil snel weer in de luwte

Ook na de overname door de Chinese zakenman Wang Hui houdt de onrust aan bij de Haagse voetbalclub.

Jan WillemWigt (rechts) toont ADO-eigenaar Wang Hui portretten van onder anderen Haags clubheld Aad Mansveld.

Bij een nieuw hoofdstuk in een soap hoort een nieuw karakter. In de deftige Senaatskamer van het stadion van ADO Den Haag stelde hij zich deze week voor als tijdelijk directeur Jan Willem Wigt. Tegen wil en dank. Want anders dan veel vakgenoten had hij nooit de ambitie een voetbalclub te leiden. De gepensioneerde deurwaarder (53) vroeg de pers of hij eerst zelf het woord mocht nemen. „Deze wereld is nieuw voor mij. Normaal bekeek ik de club van buitenaf, nu van binnenin.” Later: „Het liefst kruip ik zo snel mogelijk terug in mijn oude rol op de achtergrond.”

Sinds algemeen directeur Maarten Fontein vorige week plots vertrok, heeft Wigt de dagelijkse leiding in handen. Hij is lid van de raad van commissarissen (rvc), die verplicht is een vervanger te leveren tot er een nieuwe topman is aangesteld. Twee van de drie commissarissen wonen en werken in China. Hagenaar Wigt, die als enige aanbleef toen eind januari vijf andere commissarissen opstapten, was daarom de enige kandidaat.

Het doet hem „pijn” dat zijn club is verwikkeld in een soap sinds de overname door de Chinese zakenman Wang Hui. Sinds vorig voorjaar is het onrustig. Eerst een aandelenoverdracht die maar niet vlotte en nu een directeur die verbijsterd is opgestapt omdat hij geen „loopjongen” wil zijn.

Opmerkelijk genoeg heeft juist Fontein altijd voor Wang gepleit. De oud- topman van Unilever in China was de katalysator tussen Beijing en Den Haag. Hij bezwoer dat de deal doorging en kreeg gelijk, hoewel voormalig grootaandeelhouder Mark van der Kallen maandenlang moest wachten op geld uit China. Dat Fontein is opgestapt, is het gevolg van een contractvoorstel met zestien eisen dat hem vanuit China werd gemaild. Wang verordende dat Fontein op wedstrijddagen als eerste en laatste aanwezig zou zijn, ADO dit seizoen minimaal achtste wordt en dat de directeur in drie jaar minimaal tien grote multinationals aan ADO zou binden. Interviews geven mocht alleen met toestemming van Wang. Fontein vond de eisen zo „krankzinnig” dat hij aftrad.

Wigt betreurt het vertrek van Fontein. Aan hem de taak een vervanger te zoeken met collega-commissarissen Wang Hui en diens vertrouweling Hong Wiu. De werkwijze komt erop neer dat in Den Haag kandidaten worden voorgesteld die ze in China nader bekijken. Ingewikkeld zakendoen? Wigt meent van niet. „Ze zijn bijna 24 uur per dag bereikbaar in China.”

Hij drukt zich met dit soort korte zinnetjes uit als vragen lastiger worden. Antwoorden die veelal in het voordeel spreken van de ambitieuze Wang. Terwijl je je kunt afvragen waarom een club als ADO moet meedraaien in de top van de eredivisie. Bovendien is tussenschakel Fontein weggevallen en heeft Wang nog steeds geen euro in de club gestoken.

Wigt: „Ik hoor telkens dat we op de goede weg wáren. Maar het is zo dat we nog steeds op de goede weg zijn.” Daar verandert het vertrek van Fontein volgens hem niks aan. „Er zijn meer mensen met ervaring in China. Ik ga nog altijd uit van goede intenties. Anders investeer je niet in een club.”

Na het aftreden van bijna heel de rvc is hij nog de enige clubman die Wang tegengas kan geven. Wigt, die het gouden aandeel beheert (kleuren, naam en logo), is ook de enige met tekenbevoegdheid, zoals voor de verlenging van aflopende contracten. „Dat traject is helemaal voorbereid. Ik hoef dat niet opnieuw uit te vinden. Er werd trouwens gesuggereerd dat ik alleen symbolisch in de rvc zit, omdat dat nou eenmaal moet vanuit de vereniging. Maar ik deed meer dan koffie en thee halen.”

Nu helemaal. Zijn lot is verbonden met dat van ADO. Nadat hij onlangs uit hobbyisme en passie een ADO-museum heeft opgetuigd ter ere van het 110-jarig bestaan, is hij nu stuurman op een schip in woelige wateren. Wigt krijgt een vergoeding, maar wil deze terugstoppen in de club. Hij heeft het geld niet nodig. Voor hem is de taak een tijdelijke last. Anderen daarentegen staan in de rij om directeur bij ADO te worden. Sollicitaties stroomden al binnen via Wigts LinkedIn-account. Weer zo’n cynisch zinnetje: „Je zult maar thuis zonder werk zitten.”

    • Fabian van der Poll