Joden zouden afstand moeten nemen van beleid regering-Netanyahu

De column van Juurd Eijsvoogel gaat over antisemitisme onder Europese, en in dit geval met name Duitse, moslims (6/3).

Een merkwaardige lacune is dat in de hele column het Israëlisch-Palestijnse probleem niet voorkomt. Terwijl het toch elke geoefende waarnemer duidelijk zal zijn dat het hedendaagse antisemitisme – van vele moslims en ook anderen – ongelukkigerwijs gestimuleerd wordt door het hardvochtige optreden van opeenvolgende Israëlische regeringen tegen de aan hen overgeleverde Palestijnen.

Een actuele vraag die in dit verband heel goed behandeld had kunnen worden: zoals velen het wenselijk achten dat moslims zich openlijk distantiëren van aberraties van IS, zou het zo niet dienovereenkomstig opportuun kunnen zijn als Joden publiekelijk afstand nemen van de meer kwalijke aspecten van het Israëlische regeringsbeleid jegens Palestijnen in Gaza, Oost-Jeruzalem en de Westoever van de Jordaan? Dit lijkt te meer voor de hand te liggen waar de Israëlische premier met luide stem kond doet van zijn vertegenwoordigende pretenties ten aanzien van het Jodendom als geheel en in één adem ‘de Europese Joden’ uitnodigt om zich en masse naar Israël te begeven. Daarvoor meent hij genoeg ruimte te hebben – inclusief nog meer van Palestijnen afhandig te maken grondgebied? Waarmee hij het door hemzelf aan de kaak gestelde antisemitische vuur dus nog eens opstookt. Het zou interessant zijn als een ervaren buitenlandcommentator als Juurd Eijsvoogel een en ander in zijn commentaren betrekt.

    • Daan Rosenberg Polak